Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Ny lag ska sätta stopp för greenwashing
  EU-parlamentet har röstat igenom ett nytt direktiv som förbjuder greenwashing och vilseledande produktinformation. Nu blir det förbjudet att påstå att en produkt är “klimatneutral” eller “klimatpositiv” till följd av klimatkompensation.
 • | nyhet
  IVL deltar i Sveriges nya innovationssatsning
  IVL deltar i två av programmen som får finansiering genom Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet, Impact Innovation. Innovationsprogrammen ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle och stärka Sveriges konkurrenskraft.
 • | nyhet
  Förbud mot skrubbrar tas upp på riksdagsseminarium
  Förorenat tvättvatten från fartyg med så kallade skrubbrar innebär ett allvarligt hot mot det marina livet. Regeringen bör skyndsamt gå vidare med ett förbud mot utsläpp i svenska vatten. Den frågan lyfter forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tillsammans med Walleniusrederierna på ett seminarium som miljö- och jordbruksutskottet håller i riksdagen.
 • | nyhet
  IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling och klimatanpassning
  IVL Svenska Miljöinstitutets verksamhet inom hållbar stadsutveckling fortsätter att växa. Den senaste rekryteringen är två experter inom klimatanpassning som kommer närmast från Scandinavian Green Roof Institute. På IVL kommer de att arbeta i forsknings- och innovationsprojekt med fokus på att skapa mer motståndskraftiga städer, bland annat med hjälp av så kallade blågröna lösningar.
 • | pressmeddelande
  Lönsamt med hållbar utveckling i Arktiska rådets medlemsländer
  Investeringar i teknik och åtgärder som minskar utsläppen av luftföroreningar och användningen av fossila bränslen är samhällsekonomiskt lönsamma. Det visar en analys som IVL-forskare har gjort med fokus på länderna inom Arktiska rådet.
 • | nyhet
  Remissvar: Ny myndighetsstruktur kan stärka forskning och innovation i Sverige
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Stiftelsen IVL ger i ett remissvar sin syn på de förslag som presenterades av den statliga utredningen ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation”. IVL och SIVL delar utredningens uppfattning att dagens system behöver förändras och effektiviseras för att stärka forsknings- och innovationsförmågan i Sverige.
Nyhetsarkiv
Återställ