1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-02-05] Remissvar: Ny myndighetsstruktur kan stärka forskning och innovation i Sverige
Nyhet | 2024-02-05
World environment day concept: Abstract blur colorful bokeh city lights over green nature autumn sunrise background

Remissvar: Ny myndighetsstruktur kan stärka forskning och innovation i Sverige

IVL Svenska Miljöinstitutet och Stiftelsen IVL ger i ett remissvar sin syn på de förslag som presenterades av den statliga utredningen ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation”. IVL och SIVL delar utredningens uppfattning att dagens system behöver förändras och effektiviseras för att stärka forsknings- och innovationsförmågan i Sverige.

Stefan Petterson vid entrén till IVL:s Stockholmskontor.

– Vi tror att det kan leda till en mer effektiv och ändamålsenlig forskningsfinansiering att samla frågorna i färre ansvariga myndigheter. I dagsläget finns det utmaningar att söka medel för vissa forsknings- och innovationsidéer som spänner över stora delar av innovationskedjan, och det leder till onödig administration och byråkrati, säger Stefan Pettersson, forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL och Stiftelsen IVL (SIVL) förordar alternativet med två myndigheter, Vetenskapsmyndigheten och Myndigheten för strategisk forskning och innovation, där den senare är en kombination av Myndigheten för strategisk forskning och Innovationsmyndigheten.

­I remissvaret lyfter IVL och SIVL fram att miljö- och hållbarhetsområdet bli speciellt viktigt för Myndigheten för strategisk forskning och innovation.

– Precis som utredningen nämner så bör Sverige lyfta sig ytterligare en systemnivå och ta fram en forsknings- och innovationsstrategi för Sverige. I ett sådant arbete bör institutens roll i Sverige tydliggöras och stärkas, inte minst inom miljö- och hållbarhetsområdet, säger Stefan Pettersson.

För att detta ska kunna ske bör instituten ha rätt ekonomiska och rättvisa förutsättningar. Det föreslagna kravet på att undvika att ställa krav på samfinansiering från lärosätena vid utlysning av medel bör även gälla instituten, anser IVL och SIVL. Det är också viktigt att den kunskap och de nätverk som finns idag bibehålls vid en omstrukturering, och att det inte blir några avbrott eller uteblivna forsknings- och innovationssatsningar under övergångsperioden. Utmaningarna inom miljö- och klimatområdet riskerar annars att bli både svårare och dyrare att lösa.

Läs mer på regeringens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns IVL:s remissvar att läsa och ladda ner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i sin helhet.

Vid frågor, kontakta:
Stefan Pettersson, stefan.pettersson@ivl.se, tel. 010-788 67 33

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev