En smältande iskappa med  taggiga kanter.

Klimatförändringarna påverkar allt

Men det finns mycket vi kan göra för att hejda uppvärmningen och ställa om för framtiden. IVL Svenska Miljöinstitutet hjälper näringsliv och offentlig sektor att leda utvecklingen.

Eftersom utsläppen av växthusgaser sker längs hela värdekedjan och i så gott som alla delar av samhället har vi på IVL ett klimatperspektiv i nästan allt vi gör. Vi arbetar med allt från klimatdeklarationer och science based targets till såväl bostadsrättsföreningars klimatarbete och industrins omställning. Vi deltar i internationella forskningsprojekt och i mindre lokala insatser. Ta kontakt med oss för att ta reda på hur du kan göra skillnad.

Senaste nyheterna inom klimat

Nästan alla våra forskningsprojekt berör klimatfrågan.

Några av IVL:s experter på klimatarbete

Porträtt på Lars Zetterberg

Lars Zetterberg

Industrins omställning

Porträtt på Karin Sanne

Karin Sanne

Life cycle management

Porträtt på Anton fagerström

Anton Fagerström

Energifrågor

Kvinna

Åsa Romson

Lokal, nationell och
global klimatomställning