1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Analys av produkter och material
Analys av  ämnen i provrör

Analys av produkter och material

IVL analyserar kemiska komponenter i produkter och material samt deras utsläpp till den omgivande miljön.

I analyserna ingår både äldre kända miljögifter och nya ersättningskemikalier i produkterna och materialen. Det kan vara mjukgörare som DEHP och DINCH i plastmattor, flamskyddsmedel som polybromerade difenyletrar (PBDE) och organofosfater, PFOS och andra PFAS-ämnen i konsumtionsprodukter, Bisfenol-A och relaterade ämnen i rörledningar, eller flyktiga ämnen som frisätts från olika material.

Vi analyserar även vilka utsläpp en produkt eller ett material har och vilka hälso- och miljöeffekterna är. Nya analysmetoder utvecklas kontinuerligt för att möta utvecklingen inom olika områden, bland annat med hjälp av ”non-target”-analyser, där man inte på förhand har valt ut vilka ämnen som ska bestämmas.

Analyserna och testerna görs i våra analyslaboratorium och skräddarsys för dina behov. Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedac Länk till annan webbplats. enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För övriga metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.

Vi hjälper dig med:

  • Analys av nedbrytningsprodukter och metaboliter av en rad olika substanser
  • Analys av emissioner från produkter och material, bland annat av lättflyktiga organiska ämnen, så kallade VOC (Volatile Organic Compound)
  • Analys av ämnen och i luft, damm, avloppsvatten, vatten, mark och sediment, biologiska prover, livsmedel och humanprover