Logotyp

Hammarby Sjöstadsverk 

– en testanläggning i världsklass för nya vattenreningstekniker

Bristen på rent vatten är ett växande problem i världen. På testanläggningen Hammarby Sjöstadsverk utvecklar vi tekniker för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten. Med vår forskning och våra lösningar kan vi bidra till att fler får tillgång till renare vatten.

Hammarby Sjöstadsverk är en av världens ledande FoU-anläggningar inom vattenreningsteknik. Anläggningen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH används i både nationella och internationella forskningsprojekt och som en test- och pilotanläggning åt näringsliv och andra parter.

Professionell personal på plats året runt

På Hammarby Sjöstadsverk arbetar experter inom återvinning av vatten året runt med teknikutveckling, provtagning och analys. Anläggningens uppbyggnad är mycket bra lämpad för tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik. Anläggningen är uppbyggd på ett sett som möjliggör en flexibel styrning och interaktion med olika vattenrenings- och slamhanteringsprocesser.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL