1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Klimatbedömning av energilösningar (Tidstegen)
En antik stenklocka på en mur

Klimatbedömning av energiåtgärder (Tidstegen)

Tidstegen är ett verktyg du kan använda för att göra en klimatbedömning av energilösningar när renoverar eller bygger nya fastigheter. Verktyget beräknar hur en förändring i byggnadens energianvändning under driftsfasen påverkar utsläppen av växthusgaser.

Med hjälp av verktyget kan fastighets- och byggföretag beräkna konsekvenser ur klimatsynpunkt av att investera i olika lösningar för byggnaders energitillförsel. Olika energiåtgärder kan jämföras med varandra för att hitta en optimal lösning ur klimatsynpunkt. Resultaten kan du använda som ett av flera beslutsunderlag när du ska välja energilösningar.

Verktyget kan också användas av andra organisationer som vill analysera konsekvenser av energiåtgärder, som solcellsföretag för att utvärdera klimatnytta av solcellsinstallationer.

Det är det enda brett tillgängliga verktyget för att analysera konsekvenser ur klimatsynpunkt av olika energiåtgärder. Verktyget bygger på en metod som utvecklats i flera forskningsprojekt som genomförts 2013-2020 i samarbete mellan myndigheter, forskare, byggbransch och energibransch.

Läs mer om Tidstegen och ladda ner verktyget