Mikroplaster på strand

Plast finns överallt i miljön

Vi arbetar med alla plastflöden - från produktion och design till användning, återbruk och återvinning. Vårt arbete bidrar dels till att minska plastens miljöpåverkan, dels till en hållbar plastanvändning.

IVL utför uppdrag och forskningsprojekt för att identifiera hinder och utreda policyåtgärder för både myndigheter och företag som leder mot en hållbar plastanvändning. Vi tar fram välgrundade beslutsunderlag som exempelvis kartläggningar, statistik och analys av flöden för plast - från tillverkning och användning till avfall, behandling och spridning av mikroplast.

Vi hjälper kommuner och företag med riskbedömning av ämnen i produkter och avfall, vilket är särskilt viktigt vid återbruk och återvinning. Vi gör även miljöbedömningar på produkt- och systemnivå.

Ett axplock av vårt arbete inom plastområdet

Empty plastic packagings, most transparent and one red, without labels, photographed with a white background.

Ny guide underlättar hållbar användning av plast

Läs vår nya guide med tips och råd för hållbar plastanvändning. Guiden omfattar engångsartiklar, förpackningar och plastartiklar inom vård och friluftsliv samt byggprodukter och möbler.

Mat i en matlåda

Styrmedel för återanvändbara takeaway-förpackningar

Flergångslådor och pantsystem – kan det vara lösningar för att minska engångsplasten från take away-handeln? IVL utforskar vad som behövs för öka att återanvändningen av dessa förpackningar.

Rengöring av konstgräsplan

Stor skillnad i spridning av mikroplast

Vissa konstgräsplaner släpper ut cirka 50 gånger mer mikroplaster än andra. I samarbete med KTH och företaget Sandmaster har IVL undersökt spridningen av mikroplast - och det är stor skillnad.

Senaste nyheterna inom plast

Tjänster IVL erbjuder inom plastområdet

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

IVL:s experter kartlägger och analyserar plastflöden

Forskning inom plast

Forskning som bidrar till hållbar plastanvändning.

Kontakta IVL:s plastexperter

Ivl Sara Anderson

Sara Anderson

Cirkulär ekonomi

Mikael Olshammar IVL personal

Mikael Olshammar

Mikroplast

Bild på Alexandra Almasi

Alexandra Maria Almasi

Plastavfall

Porträtt av Emma Strömberg medarbetare på IVL

Emma Strömberg

Polymera material