PFAS – en enorm miljöutmaning

PFAS måste fasas ut och förbjudas, men det räcker inte. För att skydda människor och miljö behövs ny teknik, bättre analys och verkningsfulla åtgärder.

Forskning och uppdrag för en PFAS-fri miljö

IVL Svenska Miljöinstitutet ligger i frontlinjen av forskning och teknikutveckling på PFAS-området. Vi arbetar med helhetslösningar – från analys och kartläggning till riskhantering, strategi, rådgivning och skräddarsydda pilotprojekt – för både myndigheter, kommuner och företag.

PFAS-labb med metodutveckling

Vi hanterar hela analysprocessen - från urval av provtagning till analys av prover med detektionsnivåer under gränsvärdena och tolkning av resultat. Vi har analysmetoder för flera olika matriser.

Regelverk och gränsvärden för PFAS

IVL följer den pågående utvecklingen av regelverk och gränsvärden och dess konsekvenser. Våra tjänster utrustar branschaktörer med kunskap och verktyg för att möta PFAS-utmaningen.

Försökspiloter för teknikutveckling

Vi arbetar tillsammans med branschen för att ta fram reningsteknik för fullskaliga processer. Vi testar och utvecklar de senaste teknikerna, såsom jonbytare och skumfraktionering, PAK-MBR och GAK.

Våra experter berättar - så jobbar vi med PFAS

Man i  labbrock framför fönster.

PFAS-analys – utan tolkning kan man vara helt vilse

PFAS börjar bli ett allmänt känt begrepp och allt fler verksamheter arbetar med att minska spridningen. Men för att vara säker på att ett prov är PFAS-fritt krävs analys, och det är inte helt okomplicerat.

Det säger Ioannis Liagkouridis, forskare på IVL:s laboratorium i Stockholm.

Läs hela artikeln

Kvinna som tittar i kamera, metallrör, källare

Kunskapsglappet mellan forskning och tillämpning måste minska

Eftersom PFAS sprids så lätt i miljön krävs ett regionalt och internationellt samarbete, och kunskapen måste nå ut.

Mayumi Narongin Fujikawa samordnar en stor del av IVL:s PFAS-arbete och håller ihop flera nationella och internationella PFAS-nätverk.

Läs hela artikeln

Man i lila tröja framför skrivbord

Vi kommer se mer rening av PFAS-förorenat vatten framöver

Skumfraktionering, nanofiltrering, ozonering, jonbytare, pulvriserat eller granulerat aktivt kol. Det finns flera olika tekniker för att avskilja PFAS, och de är under ständig utveckling.

Andriy Malovanyy är en av många PFAS-experter på IVL som driver reningstekniken framåt med hjälp av försökspiloter.

Läs hela artikeln

Nätverka, fördjupa dig och samarbeta med oss

rapport

Fördjupning

Ta del av våra rapporter och vetenskapliga artiklar om PFAS. Vi tar även fram vägledningar för branschaktörer och underlag för utredningar.

Fördjupa dig i vår forskning

Nätvek

Nätverk

Vi arrangerar regelbundet seminarier och nätverksträffar för att stärka det svenska och internationella PFAS-samarbetet.

samarbete

Samarbete

På vår forsknings- och utvecklingsanläggning SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Center, utvecklar vi nya lösningar tillsammans med branschaktörer.

Samarbeta med oss på SWIC

CV

Karriär

IVL Svenska Miljöinstitutet söker kontinuerligt efter kompetens på PFAS-området. Du som student kan också göra ditt examensarbete hos oss.

Jobba med oss på IVL

Fråga-svar om PFAS

PFAS finns ju överallt! Är det någon idé att göra något? Vilka tekniker för rening verkar mest lovande? Går det att förbränna PFAS fullständigt?

Vi har svar på dina PFAS-frågor om forskning och utveckling.

Forskning inom PFAS

Våra tjänster på PFAS-området

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.