1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra områden
  4. Digitalisering
  5. Digitalisering inom avfallshantering

Digitalisering inom avfallshantering

IVL och Avfall Sverige har drivit ett gemensamt projekt för att identifiera digitaliseringens möjligheter och att inspirera avfallssektorn till utveckling. Projektet har resulterat i en serie skrifter som ramar in såväl frågeställningar som utmaningar och möjligheter. I dessa skrifter hoppas vi att du hittar inspiration och vägledning för att utvecklas med digitaliseringen som stöd.

Circular futuristic interface of smart home automation assistant on a virtual screen and a user touching a button

Digitaliseringens möjligheter

Att få grepp om den nya smarta tekniken och digitaliseringens möjligheter kan vara utmanande och efterfrågan på vägledning är stor.

I denna skrift finner du övergripande information och inspiration. Dels genom en bakgrundsbeskrivning till utvecklingen, hur långt vi har kommit idag och spaningar och trender för framtiden. Du får också en översiktlig bild av framgångsfaktorer för digital transformation och finner också en ordlista med förklaringar till ord, begrepp och termer.

Digitalisering över en stad

Effektivare logistik med hjälp av sensorer och molntjänster

Den digitala tekniken är på snabb framväxt. Redan idag kan smarta sensorer och molntjänster fylla rollen som logistikens ögon och hjärna. Tekniken skapar utrymme för både vinster och besparingar för insamlaren och ökad nöjdhet bland kunder och brukare.

I denna skrift beskriver vi teknikutvecklingen i stort och hämtar inspiration från hur våra grannländer jobbat med sina digitaliseringssatsningar för effektivare logistik, ruttoptimering och ett smartare avfallssystem.

Personer på ett möte

Med fokus på kunden

Det är i gränssnittet mellan teknik och människa som de riktigt smarta lösningarna föds. Därför handlar digitalisering lika mycket om att göra teknik användbar, vilket kan vara utmanande. Samtidigt finns massor av utrymme för innovation, när tekniken får i uppgift att skapa nya lösningar som bidrar med både användarvärde och affärsnytta.

I denna skrift kan du läsa om sånt som kan vara bra att tänka på när man jobbar med kunddata och kundfokuserad utveckling. Du får också en liten inblick i vilka metoder och stöd som finns för den som vill jobba mer data- och insiktsdrivet.

Barn som återvinner avfall

Digitalisering som stöd för avfallsförebyggande åtgärder och återbruk

Digitalisering kan fungera som stöd för avfallsförebyggande åtgärder och återbruk. Inom detta område börjar tekniken att öppna upp för allt fler möjligheter, men mycket är fortfarande oprövat och under utveckling. Samtidigt är utvecklingen inom området både innovativ och snabb.

I denna skrift har vi samlat några exempel på teknik, nya sätt att samverka och nya affärsidéer som vi hoppas ska inspirera och visa på möjligheter.

massa kablar som ligger i en bunt

System som optimerar och skapar nya värden

Det pratas mycket om systemen som ska hjälpa oss att jobba data- och insiktsdrivet, men många upplever att det är oklart hur man med systemen som stöd kan skapa nytta för den egna verksamheten. Många har också upplevt att en digitaliseringssatsning lätt kör fast, inte minst då olika system ska knytas samman. Saker som på pappret verkar enkla och marginella kan få avgörande betydelse när olika system ska integreras i praktiken.

I denna skrift har vi därför, med specifikt fokus på avfallsanläggningar, samlat information om sådant som är bra att tänka på när man ska investera och implementera system för att skapa nytta.

flera kablar kommer från maskin

Smart teknik banar väg för effektiva lösningar

Intresset för hur sensorer och smarta robotar kan bana väg för avfallssektorns bidrag till den “smarta staden” är stort. Många vill också veta mer om hur drönarteknik kan utveckla avfallsanläggningar och bli ett stöd i allt från bättre överblick och planering till mer specifika uppgifter som att mäta deponigas. Många inom avfallssektorn efterfrågar vägledning om hur ny och ”smart” teknik kan bidra till optimering och effektivisering, både i den strategiska planeringen av verksamheten som i den dagliga driften av avfallsanläggningar.

I denna skrift har vi därför samlat exempel på hur smarta tekniklösningar, såsom sensorer, robotar och drönare, kan tillämpas och bli ett stöd i avfallsanläggningars verksamhet.