1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Klimat
 5. Omställningslyftet ger Sveriges företag kunskap om klimatomställningen
Tillverkningsindustri, anställda som rådgör vid dataskärm.

Omställningslyftet ger små och medelstora företag kunskap om klimatomställningen

Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i klimatomställningen? Det är ämnet för projektet Omställningslyftet där IVL ingår som en viktig part. Målet är att fler små och medelstora företag ska få ökad kunskap om hur de kan delta i den gröna omställningen.

Vad kan ett företag göra för att bidra till att uppnå klimatmålen? Det är ämnet för Omställningslyftet, ett projekt som fram till augusti 2023 pågår med stöd från Tillväxtverket. Projektet har som syfte att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg de kan ta för att komma vidare i klimatomställningen.

Projektet ska ge företagen stöd att genomföra sådana åtgärder, att öka företagens förmåga och samtidigt ge dem verktyg för att själva vidareutveckla hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. En kärna är företagsnära vägledning.

IVL Svenska Miljöinstitutet, med sitt breda kontaktnät gentemot företag, är en viktig kugge i projektet.

Mer om IVL:s erbjudande i Omställningslyftet:

Med ett livscykelperspektiv på din affärs miljöpåverkan får du hjälp att styra dina åtgärder dit de gör mest nytta och undviker fallgropar och kortsiktiga beslut som påverkar dina investeringar och affärsbeslut.

Vill du veta mer om vad livscykelperspektivet innebär och även börja räkna på era miljöeffekter? Anmäl dig till vårt webbinarium där du kommer att få en introduktion till metoder för livscykelanalys och vanligt använda miljöberäkningsramverk och standarder.

Målgrupp: Små och medelstora företag som vill lära sig grunder i klimatberäkningar.

Innehåll:

 • Introduktion till livscykelperspektivet och metoder för livscykelanalys.
 • Överblick över vanliga ramverk och standarder och hur dessa är lämpligen används.
 • Orientering bland ramverk som är relevanta och aktuella för din affärsmodell.

Webbinariet ger en bra kunskapsbas för vår coachning där du kan få individuellt stöd i hur ditt företag kan använda livscykelperspektivet och analys i affärsutvecklingen. Deltagandet i webbinariet är inget krav för att anmäla dig till coachningen (se nedan).

Är du redo för nästa steg och vill använda livscykelperspektivet och livscykelanalys i din affärsutveckling? Anmäl dig till coachingen med IVL:s LCA- och affärsutvecklingsexperter!

IVL har utvecklat ett utbildningskoncept bestående av två coachningstillfällen där affärskompetens och LCA-kompetens samverkar för att hjälpa företag att applicera livscykelperspektivet och miljöberäkningar relevanta för affärsutvecklingen.

Målgrupp: Små och medelstora företag med ambition att utveckla sin affärsmodell ur ett miljöperspektiv.

Innehåll:

 • Vidare utforska era produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv.
  Identifiera och rekommendera (nya) lämpliga och affärsmässigt kvantifierbara miljöeffekter.
 • Skapa beräkningar och argument som beskriver de miljöbesparingar produkten eller tjänsten förväntas att bidra till.
 • Initiera och förbättra kvalitén på kvantifierade miljöeffekter.

Upplägg:

 • Startmöte (cirka 2 h): Ni beskriver er affärsidé, produkter eller tjänster och förväntade miljöeffekter samt presenterar innovationshöjden, marknadspotentialen och konkurrerande lösningar. Utifrån det sätter vi mål för coachningen och ger initiala råd om hur miljönyttan skulle kunna beskrivas och kvantifieras.
 • Mellan mötena: Därefter följer utredning, analys och granskning där ni dels förbereder argument för hur miljönyttan kan kommuniceras dels arbetar med att kvantifiera miljönyttan utifrån startmötets diskussion. IVL ger råd och stöd under processen och granskar slutresultatet.
 • Slutmöte (2 h): Tillsammans går vi igenom era miljöargument och beräkningar. IVL ger en övergripande feedback samt tips och råd hur ni kunna arbeta vidare med att minska era miljöeffekter integrerat med er affärsutveckling.

Till 2030 ska Sverige minska sina utsläpp från transporter med 70 procent. För att nå dit måste företag, stora som små, vara med på tåget. Många företag har redan gått med i Fossilfritt Sveriges transportutmaning och lovat att ha helt fossilfria resor och transporter senast vid ett angivet årtal.

IVL har utvecklat ett coachingkoncept där vi går igenom hur små och medelstora företag kan jobba med att minska sina utsläpp från resor och transporter. Målet är att ni ska kunna ange ett löfte kopplat till era resor och transporter samt ha en realistisk plan för hur det ska kunna uppfyllas.

Målgrupp: Små och medelstora företag som vill minska sin klimatpåverkan

Innehåll:

 • Lär känna era utsläpp från personresor och godstransporter – var kommer de ifrån och hur stora är de?
 • Hur minskar ni era utsläpp från personresor och godstransporter? Åtgärder och metoder ni kan använda er av.

Upplägg:

Startmöte (ca 3 h): allmänorientering och metoder för att minska transportutsläpp

Under första mötet går vi först igenom vad som händer på miljöområdet kopplat till resor och transporter, exempelvis vilka initiativ som finns och politik som påverkar området. Därefter kollar vi närmre på ert företag: Hur ser era resor och transporter ut? Var har ni er största klimatpåverkan? Vad har ni hittills gjort för att minska era utsläpp?

Vi går därefter igenom lösningar och åtgärder för att minska era utsläpp från resor och transporter. Vi kollar på konkreta lösningar som biodrivmedel, elektrifiering och transporteffektivitet. Dessutom kollar vi på hur ni kan använda er av dessa lösningar i era resor och transporter, bland annat genom upphandling av transporter, val av tjänstebilar, fordonspooler, inköp av resor, med mera. Vi utgår från era behov och fokuserar på åtgärder som är relevanta för er. Avslutningsvis går vi igenom en uppgift till nästa möte.

Uppföljningsmöte (ca 3 h):
Till mötet tar ni med er uppgiften ni förberett efter första mötet. Alla deltagare presenterar sina analyser varpå gruppdiskussion om respektive analys förs. Avslutningsvis diskuterar vi möjliga klimatlöften och strategier som deltagarna kan anta.

Samarbete mellan IVL, CCBuild och Omställningslyftet

Delta på våra nätverksträffar nedan eller anmäl dig till omställningslyftet för individuell coachning och ta nästa steg för att nå cirkulärt byggande.

Februari:

Så kan du som entreprenör få till dina ambitioner om återbruk i praktiken (med stöd av Omställningslyftet).

Vid detta tillfälle bjuder IVL, CCBuild och Byggföretagen in entreprenörer för att diskutera hur man bäst tar sig an ett projekt med krav på återbruk. Representanter från ett antal entreprenörer berättar om sina erfarenheter.

Vill man kan man därefter få individuell coachning av en av IVLs experter inom cirkulärt byggande (via Omställningslyftet) och få hjälp att ta sig vidare inom sin cirkulära omställning.

Läs mer och anmäl dig: https://www.ccbuild.se/eventdetailpage?id=138 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mars:

Arbetsgrupp klimatberäkning av återbruk

Vid detta tillfälle bjuder IVL och CCBuild in för att sprida erfarenheter och insikter kopplat till klimatberäkning av återbruk.

Tema på denna träff är hur man kan tänka kring klimateffekter/klimatberäkning om den återbrukade produkten inte helt ersätter en ny och på så vis presterar annorlunda under användning. Exempelvis har annan energianvändning, livslängd och vattenanvändning än en ny produkt.

IVL presenterar kort tidigare resultat kring sekundära effekter återbruk och Karin Farsäter presenterar delar av rapporten ”Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera? Energianvändning i hela livscykeln”. Massor av erfarenhetsutbyte utlovas!

Läs mer och anmäl dig: https://www.ccbuild.se/eventdetailpage?id=135 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det råder ett högt tryck från internationella intressenter som vill se svenska lösningar för ökad hållbarhet. Smart City Sweden har kunskap om exportmarknader och efterfrågan och driver en nationell och en internationell databas över svenska hållbara företag. Genom ett stort och brett nätverk ger Smart City Sweden goda exempel och erbjuder storytelling om svenska, hållbara lösningar. Plattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av Energimyndigheten. Läs mer på webbplatsen för Smart City Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

IVL driver också SwedishCleantech.com, Sveriges största exportplattform för miljöteknikföretag. På hemsidan kan intressenter från andra länder hitta information, statistik och företag inom svensk miljöteknik och få stöd i att hitta rätt lösning för dem. Läs mer på swedishcleantech.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du en mindre eller medelstor byggentreprenör som vill lära dig klimatberäkna byggnader, få kunskap om den nya lagstiftningen och samtidigt bli mer konkurrenskraftig?

Som en del av omställningslyftet erbjuder IVL och Byggföretagen ett kunskapslyft i klimatberäkning för små och medelstora entreprenörer.

Ta del av vår grundutbildning och delta i vårt coaching program för att genomföra din första klimatberäkning.

Del 1 Grundutbildning i Klimatberäkningar av byggnader

Delta i grundutbildning för att höja din kompetens och lära dig klimatberäkna och klimatdeklarera byggnader. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på ett mindre eller medelstort byggföretag. Kursen omfattar ett tillfälle på två timmar, sker digitalt är kostnadsfritt (men räknas som ett de minimisstöd). När du gått grundutbildningen kan du ansöka om att bli en del av coaching programmet och genomföra din första klimatberäkning.

Anmäl dig till grundutbildningen.

Del 1, Utbildningstillfällen 2023

Del 2 Coachingprogram för att kunna genomföra en klimatberäkning

Efter genomförd grundutbildning kan du ansöka om att bli del av vårt coachingprogram och få stöd och hjälp av klimatberäkningsexperter hos IVL att genomföra din första klimatberäkning av en byggnad. Coachingprgrammet kommer att kunna ta emot 20 företag.

Coaching programmet beräknas starta i april. Tillfällen uppdateras senare.

Ansök som testpilot (coach)

Ta kontakt för att delta!

Vill ditt företag ansluta till Omställningslyftet? Skicka in en intresseanmälan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Följ omställningslyftet på den samlade projektsidan på ri.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Omställningslyftet folder omslag

Omställningslyftet i kortform

Denna folder är pinfärsk och beskriver i korthet projektet.

Paketerar IVL:s kunskap

IVL vill gå från vetenskap till verklighet. I omställningslyftet innebär det att vi paketerar kunskap och erfarenhet från vår forskning och våra innovationsprojekt i lättillgängliga format såsom:

  • klimatanalys i värdekedjan
  • att hitta en hållbarhetsdriven affär
  • göra företagets affärsmodell cirkulär
  • visa vägen till stödfinansiering för företagets omställningsarbete
  • visa vilka exportmöjligheter som kan vara möjliga, till exempel genom exportplattformen Smart City Sweden
  • skapa efterfrågan för företagets cirkulära erbjudande med hjälp av att accelerera efterfrågan från kommunal upphandling

  Projektfakta

  • Projektnamn: Omställningslyftet
  • Budget: 150 miljoner
  • Finanisärer: Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
  • Samarbetspartners: Koordineras av RISE (Research Institutes of Sweden). Bland övriga parter, förutom IVL, finns Sveriges inkubatorer och science parks (SISP), Energikontoren, Industriella UtvecklingsCentra (IUC), SuPr (den nationella noden för hållbar produktion) liksom bland andra Skill Training Scandinavia, Techtank, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Företagsutbildarna i Sverige, Centrum för Informationslogistik i Ljungby, Industrihubb Örebro, Örnsköldsviks Industrigrupp, Träcentrum i Nässjö Kompetensutveckling, Tillväxt Gotland, Mälardalens Universitet
  • Period: 2022 - 2023

  Prenumerera på våra nyhetsbrev

  Sidan senast ändrad: 2023-01-23

  IVL Svenska Miljöinstitutet

  Om oss

  IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

  Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

  Följ oss

  Ikon med LikedIn
  Ikon med twitter
  Ikon med facebook

  Karriär

  © 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

  Ikon med kryss
  Till toppen