1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-11-23] Så kan biltrafiken minska – sju lärdomar för svenska städer
Pressmeddelande | 2023-11-23
En kvinna cyklar över en bro i en stad-

Så kan biltrafiken minska – sju lärdomar för svenska städer

På uppdrag av WWF har IVL Svenska Miljöinstitutet tittat närmare på fyra städer som alla har varit innovativa med hur de jobbar med omställningen av trafiken i sina städer. I en rapport presenteras sju lärdomar för hur svenska städer kan använda stadsutrymmet mer hållbart.

Det behövs nya tag i svenska kommuner om vi ska kunna nå klimatmålen till 2030. De fyra städerna som vi har tittat närmare på visar på ett framgångsrecept bestående av begränsning för genomfartstrafik och kraftiga satsningar för att förenkla för gång, cykel och kollektivtrafik, säger Tobias Gustavsson Binder, transportexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I rapporten beskrivs städerna Gent, Birmingham, Leuven och Bryssel som alla har infört, eller planerar att införa så kallade cirkulationsplaner där innerstäderna delats upp i zoner som man får köra in i men inte emellan. Det är bara städernas innersta kärna som är helt bilfri, i övrigt handlar det mer om åtgärder som minskar biltrafiken, det som på engelska ofta kallas low-traffic neighbourhoods.

– Det som sticker ut är bredden av åtgärder och att de har införts tillsammans med upplägget med cirkulationsplaner. Det har visat sig vara effektivt för att gynna stadslivet. Med sådana åtgärder tar biltrafiken mindre plats och ger mindre negativ påverkan i form av buller och luftföroreningar, samtidigt som den faktiska tillgängligheten bevaras för den som behöver använda bil, säger Tobias Gustavsson Binder.

En viktig aspekt är hur städerna har arbetat med att få acceptans för åtgärderna. Dels är det viktigt att allmänheten och olika aktörer är delaktiga i processen, dels måste man vara öppen för att göra anpassningar och justeringar för att tillmötesgå synpunkter, samtidigt som man håller fast vid huvudinriktningen. Tydlig kommunikation lyfts också fram som avgörande.

– Medborgarnas motstånd överskattas ofta av politiker och det har visat sig att det ofta finns en majoritet som är positiva till denna typ av omvandling av stadsmiljö men att de inte blir hörda i debatten i lika hög grad som dem som är skeptiska. Ett viktigt budskap är att det är viktigt att sondera den breda opinionen. I klimatomställningen behöver vi ha medborgarnas stöd. En framgångsfaktor med de här åtgärderna är att de både haft stor positiv påverkan på hur folk reser och rör sig i städerna, men också att de har varit populära, säger Müge Apaydin-Jönsson på WWF Sverige.

Läs mer i rapporten: Att göra en Gent – nya tag för attraktiva städer med mindre biltrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Tobias Gustavsson Binder, tobias.gustavsson.binder@ivl.se, tel. 010-788 67 50
Müge Apaydin-Jönsson, WWF Sverige, muge.apaydin.jonsson@wwf.se

Sju lärdomar för svenska städer

  1. Arbeta fram en bred acceptans
  2. Ha en tydlig kommunikation
  3. Planera noggrant men genomför snabbt
  4. Inför ett paket av åtgärder som samverkar och stödjer varandra.
  5. Undvik övertro på trafiksimuleringar
  6. Säkerställ politiskt ägandeskap
  7. Våga tänka nytt
Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev