1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-02-21] Matsvinn blir nya livsmedel i forskningsprojekt
Pressmeddelande | 2023-02-21
En famn med kål, morötter, rödbetor

Matsvinn blir nya livsmedel i forskningsprojekt

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet leder ett initiativ som ska utveckla nya livsmedel genom att använda sidoflöden som uppstår vid produktionen av grönsaker och nötkött. Målet är att öka resurseffektiviteten och lönsamheten inom den svenska livsmedelssektorn genom att erbjuda innovativa matvaror.

Projektet genomförs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Ipsos, Axfoundation, MatLust och plattformen Matsvinnet. Det har beviljats sex miljoner kronor i stöd från forskningsrådet Formas.

– Nästan en tredjedel av all mat som produceras globalt slängs eller går förlorad idag i livsmedelskedjan. Det är ett enormt resursslöseri som också orsakar stor miljöpåverkan och klimatutsläpp, säger Elvira Molin på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Både inom produktionen av grönsaker och nötkött finns outnyttjade sidoflöden i form av skal, blast, krokiga grönsaker och styckningsdetaljer som antingen slängs, används som djurfoder eller som exporteras på grund av brist på svensk efterfrågan. Vissa delar kan upplevas som mindre aptitliga eller innehålla ämnen som inte är nyttiga att äta i för stor mängd.

– Det finns utmaningar med att ta in restprodukter i den svenska matkulturen. Vi kommer att pröva råvarorna i vårt labb på IVL för att säkerställa att de är lämpliga att äta. För att få fram livsmedel som tilltalar konsumenterna kommer vi att jobba i nära samarbete med innovations- och utvecklingsteamet på Axfoundations centrum för Framtidens mat på Torsåker gård och arbeta mycket med smak- och doftupplevelser. Resultatet av produktutvecklingen kommer följas upp och utvärdera med olika tester av Ipsos, säger Emma Moberg på IVL.

Projektets målgrupper är både yngre och äldre konsumenter, och har framför allt fokus på livsmedel som kan användas inom den offentliga sektorn, som på skolor och äldreboenden.

För att mäta miljönyttan och lönsamheten kommer de nya produkterna också att analyseras ur ett livscykelperspektiv och med avseende på potentialen för ökad lönsamhet för svenskt lantbruk och livsmedelsindustri.

För mer information, kontakta:
Elvira Molin, elvira.molin@ivl.se, tel. 010-788 67 39

Mer information om projektet finns på webbsidan: Matsvinn utvecklas till nya livsmedel Öppnas i nytt fönster.


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev