1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-06-15] Fortsatt ökande avfallsmängder och minskad materialåtervinning
Pressmeddelande | 2022-06-15
Red crates with assorted garbage, top view., illustrating trash recycling

Fortsatt ökande avfallsmängder och minskad materialåtervinning

Nya siffror visar att 152 miljoner ton avfall uppstod i Sverige 2020. Det mesta kom från gruvindustrin, därefter följde byggbranschen och hushållen. Om gruvavfallet räknas bort uppkom 35,7 miljoner ton avfall, vilket är en ökning från tidigare års mätningar. Statistiken visar också att andelen avfall som materialåtervinns har minskat.

Vartannat år samlar Svenska Miljöemissionsdata, SMED, in uppgifter om avfallsflöden i Sverige på uppdrag av Naturvårdsverket. SMED är ett konsortium där IVL Svenska Miljöinstitutet samarbetar med Statistiska Centralbyrån, SMHI och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Rapporten Avfall i Sverige 2020 beskriver samhällets avfallsflöden och följer upp mål som satts inom avfallsområdet. Den visar att det i Sverige genererades sammanlagt 152 miljoner ton avfall 2020, fördelat på 144 miljoner ton icke-farligt och 8 miljoner ton farligt avfall.

Borträknat gruvavfallet så uppstår 35,7 miljoner ton avfall, vilket är en ökning från 2018 då det genererades 35,2 miljoner ton avfall och 2016 då 31,9 ton avfall uppstod. De största mängderna avfall kommer från byggbranschen (14,2 miljoner ton), hushållen (4,6 miljoner ton) och tjänstebranscherna (2,2 miljoner ton).

– Tvärtemot samhällets mål att minska avfallet visar statistiken från åren 2014 till 2020 att det ökar. Statistiken vi nu publicerar avser 2020, ett år präglat av pandemin vilket kan ha påverkat på olika sätt. Vi ser i statistiken att avfallsmängderna i vissa branscher har ökat, medan avfallsmängderna i andra branscher har minskat. Totalt sett är det dock en marginell ökning av avfallsmängderna 2020 jämfört med 2018, säger Lars Viklund, avfallsstatistiker på Naturvårdsverket.

Fler insatser behövs för att öka materialåtervinningen

Under 2020 materialåtervanns endast 22 procent av det avfall som slutbehandlades i Sverige. Den låga siffran är en stark indikation på att det behövs fler insatser för att öka materialåtervinningen, menar Dämien Bolinius på IVL, som varit en av projektledarna för att ta fram den nationella avfallsstatistiken.

– Vi ser ett ökat intresse och en stark drivkraft hos många aktörer och företag att minska sitt avfall och öka materialåtervinningen, men det finns utmaningar i allt från beteendefrågor till logistik, återvinningstekniker och styrmedel. För att öka materialåtervinningen krävs ett fortsätt fokus och arbete. Hårdare krav på separat insamling kommer också förhoppningsvis att öka mängden rena avfallsströmmar och därmed ge bättre förutsättningar för återvinning, säger Dämien Bolinius.

Ladda ner rapporten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Statistiken finns också tillgänglig på sidan Avfall (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Dämien Bolinius, IVL, damien.johann.bolinius@ivl.se, tel. 072-593 43 86
Lars Viklund, Naturvårdsverket, lars.viklund@naturvardsverket.se, tel. 010-698 11 79

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev