1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-03-14] Svenska hållbara lösningar fortsätter intressera omvärlden
Pressmeddelande | 2022-03-14
Avfallsstudie i El Salvador. Med representanter från IVL (Aditi Bashin) och Smart City Sweden.

Avfallsexperter på besök i San Salvador för att undersöka hur avfallshanteringen i staden kan förbättras.

Svenska hållbara lösningar fortsätter intressera omvärlden

Demonstrationsplattformen Smart City Sweden visar upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer och välkomnar besöksdelegationer från hela världen. Det arbetet har resulterat i över 6500 besökare från närmare 100 olika länder och ett 20-tal nya studier och forskningsprojekt runt om i världen. Nu fortsätter uppdraget under 2022.

– Det finns ett stort intresse för hållbara lösningar från Sverige. Smart City Sweden fyller en viktig roll att sprida svenskt kunnande och svenska lösningar internationellt. Det ökar samarbetet med många länder och bidrar både till ökad hållbarhet och affärer, säger Marie Fossum Strannegård, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet som driver plattformen på Energimyndighetens uppdrag.

Smart City Sweden visar upp svenska lösningar inom områden som stadsplanering, mobilitet, energi, avfallshantering och social hållbarhet. Målet är att inspirera andra länder och samtidigt skapa exportmöjligheter för svenska företag.

Under åren 2019-2021 har Smart City Sweden haft över 6500 besökare från 97 olika länder. De flesta besökarna kommer från Kina, Tyskland och Nederländerna och intresseområdena spänner från avfallshantering till stadsplanering och mobilitetslösningar.

– Smart City Sweden har blivit ett etablerat varumärke internationellt, och är därför en bra resurs för många svenska aktörer inom det export- och investeringsfrämjande arbetet, säger Annika Nilsson, ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Besöken har lett till att ett 20-tal studier och forskningsprojekt nu startats upp runt om i världen där svenska företag är med och bidrar med både tekniska lösningar och kunnande. Ett exempel är i Somalia där man installerat gatubelysning som drivs med hjälp av solceller. Ett annat exempel är i Rugao i Kina där man undersökt möjligheterna att använda biogas som drivmedel för bussar och lastbilar. Flera projekt har också genomförts i Central- och Sydamerika, bland annat i El Salvadors huvudstad San Salvador, där man tittar på möjligheterna att etablera en anläggning som omvandlar avfall till energi i form av elektricitet och värme.

Digitala besök

Under Coronapandemin gjordes besöksplattformen digital för att kunna fortsätta samarbetet med andra länder genom webbinarier och digitala möten. Flera filmer och även VR-rundturer på olika anläggningar, som till exempel forskningsanläggningen Hammarby sjöstadsverk, har tagits fram för att visa besökarna vad Sverige har att erbjuda.

Under 2022 fortsätter Smart City Sweden som har sex kontor runtom i Sverige att ta emot besökare och internationella delegationer – både fysiskt på plats och digitalt när det passar. Det öppnar för fler länder och aktörer att delta och minskar samtidigt resandet.

– Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från Energimyndigheten att driva Smart City Sweden vidare. Med ökat fokus på klimatomställningen är plattformen en pusselbit i att sprida kunskap och lösningar, säger Gina Aspelin Hedbring, projektledare på Smart City Sweden.

För mer information, kontakta:
Gina Aspelin Hedbring, gina.aspelinhedbring@ivl.se, tel. 010-788 66 68
Marie Fossum Strannegård, marie.fossum.strannegard@ivl.se, tel. 010-788 65 06
Annika Nilsson, annika.nilsson@energimyndigheten.se, tel. 016-544 20 63

Om Smart City Sweden

Besöks- och exportplattformen Smart City Sweden drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Energimyndigheten. I Smart City Sweden ingår även sex regionala noder som förutom IVL drivs av North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå, Dalarna Science Park, Business Region Göteborg, Cleantech Östergötland och Sustainable Business Hub.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev