1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-03-01] IPCC: Klimatriskerna större än tidigare uppskattats
Pressmeddelande | 2022-03-01
landskap från ovan

IPCC: Klimatriskerna större än tidigare uppskattats

Det är mycket brådskande att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa våra samhällen efter ett varmare, blötare och stormigare klimat. Det slår FN:s klimatpanel IPCC fast i den andra delrapporten av tre – Effekter, klimatanpassning och sårbarhet – som presenterades på måndagen.

– Rapporten skickar en stark signal om att dessa frågor behöver prioriteras och tas på större allvar. Även om utsläppen skulle upphöra helt imorgon så förändras redan vårt klimat, och kommer fortsätta förändras. Att anpassa oss till det är en nödvändighet, säger Hanna Matschke Ekholm, expert på klimatanpassning vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Allt fler människor och ekosystem påverkas av klimateffekter världen över. Delrapporten handlar om de konkreta följder klimatförändringarna har och vilka anpassningsbehov som kommer att uppstå. Globalt uppskattar rapporten att mellan 3,3 och 3.6 miljarder människor är särskilt sårbara för klimateffekter. I Europa handlar det framförallt om översvämningar, högre temperaturer, stressade ekosystem, vattenbrist och sämre skördar.

– Sårbarheten varierar väldigt runtom i världen, liksom möjligheten att genomföra åtgärder. Om den globala temperaturhöjningen överstiger 1,5 grader står vi oundvikligen inför fler klimatrisker, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och Sveriges kontakt för IPCC på SMHI, vid en presskonferens på måndagen.

Enligt rapporten håller nuvarande anpassningstakt inte jämna steg med klimatförändringarna.

– Rapporten betonar att de åtgärder och det arbete som görs inte alls räcker. Det är jätteviktigt att det lyfts för det går generellt alldeles för långsamt. Halvdant arbete är inte nog, säger Hanna Matschke Ekholm.

De viktigaste åtgärderna utgörs framförallt av bevarande och återskapande av ekosystem, infrastrukturåtgärder samt jordbruksåtgärder.

– Det är positivt att rapporten fokuserar starkt på kopplingen mellan klimatet, ekosystem och biodiversitet och människan och de samhällen vi bor och verkar i. Att IPCC lyfter de ömsesidiga beroendena mellan våra olika system visar än mer på att vi inte kan jobba i stuprör i de här frågorna, säger Hanna Matschke Ekholm.

Ta del av rapporten på IPCC:s hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om IVL:s arbete inom klimat

  • IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change. Panelen sammanställer regelbundet världens klimatvetenskap för att ge beslutsunderlag om vilka klimatåtgärder världens länder behöver fatta beslut om.
  • Den sammanställning som publiceras i år är den sjätte sedan 1990, och den största sammanställningen sedan den som publicerades inför Parisavtalet. Sammanställningen tas fram av tre olika arbetsgrupper som publicerar var sin del.
  • Den 4 april presenteras den tredje och sista delrapporten, Att begränsa klimatförändringarna, i vilken IVL-forskaren Erika Mata är huvudförfattare till kapitel 9 Byggnader.
  • IVL kartlägger sedan många år tillsammans med Svensk Försäkring Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning. Läs den senaste kartläggningen här.

För mer information, kontakta:
Hanna Matschke Ekholm, tel: 010-788 65 42

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev