1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-10-29] Bättre koll på byggarbetares exponering för farlig kvarts
Pressmeddelande | 2019-10-29

Bättre koll på byggarbetares exponering för farlig kvarts

Damm som innehåller kvarts är en hälsofara. Det förekommer på många arbetsplatser men är vanligast inom byggindustrin. IVL Svenska Miljöinstitutet har i samråd med byggindustrin tagit fram referensmätningar för kvartsexponering som ger vägledning om när dammhalterna kan vara höga och när det är viktigt att skydda sig, till exempel genom att använda andningsskydd.

2015 utfärdade Arbetsmiljöverket nya föreskrifter om kvarts. De innebär att de gamla kraven på återkommande mätningar av exponeringen förändrades. Nu kan riskbedömning göras genom att man använder mätningar av kvartsexponering från andra arbetsplatser, som är likvärdiga med den egna arbetsplatsen.

– Det finns flera fallgropar med referensmätningar, exempelvis kan kvartshalten i sten- och betongdamm variera kraftigt. Mätningar från en arbetsplats med 1 procent kvarts i dammet kan därför inte användas rakt av för att bedöma risken på en arbetsplats där dammet innehåller 25 procent kvarts, säger Ann-Beth Antonsson, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL har sammanställt och analyserat kvartsmätningar gjorda inom byggindustrin, samt mätningar som har gjorts för att utvärdera kvartsexponeringen vid vanliga typarbeten inom byggindustrin. IVL har också gjort en del egna kompletterande mätningar. Utifrån detta har man sedan listat ett antal vanliga arbetsmoment där risken är stor att det dammar så kraftigt att gränsvärdet för kvarts överskrids och där det behövs särskilda skyddsåtgärder.

Exempel på sådana dammande situationer är slipning av betongväggar och -tak, sågning i betong eller tegel, vid fogfräsning, vid spårfräsning i betong eller om man städar med sopborste eller raka. Vid dessa arbetsmoment rekommenderas att andningsskydd alltid används.

Vid andra arbetsmoment kan dammet hållas väl under kontroll och inga extra åtgärder behövs, till exempel vid proppning (borrning av små hål i betong) förutsatt att borren är försedd med ett utsug, vid rivning då man sitter i en hytt till en bilningsmaskin, med stängda dörrar och fönster eller när man städar med dammsugare eller centralsug.

– Slutsatserna bygger på en försiktighetsprincip, vilket innebär att risken för att underskatta exponeringen minimeras. I rapporten beskrivs också vilka åtgärder som minskar exponeringen, säger Ann-Beth Antonsson.

Projektet har utförts i samarbete med fem stora byggindustrier och finansierats av byggindustrierna, SBUF och Stiftelsen IVL.

Läs mer: IVL-rapport B2364  Referensmätningar för kvartsexponering vid ROT-arbeten inom byggindustrin Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. eller i den korta sammanfattningen  Referensmätningar för kvartsexponering vid olika typer av ROT-arbeten inom byggindustrin Pdf, 319.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Ann-Beth Antonsson; ann-beth.antonsson@ivl.se, tel. 010-788 65 47  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-06-16

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen