1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-04-10] Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt
Pressmeddelande | 2019-04-10

Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt

För ett år sedan lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet ett gratis branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Nu presenteras nästa steg i utvecklingen när klimatkalkylen med hjälp av digitalisering blir enklare och mer kvalitetssäker att använda.

Hittills har klimatberäkningar gjorts manuellt, vilket är tidskrävande och därmed kostsamt. Nu förenklas denna process genom att de kostnadskalkyler som redan görs i byggprocesser kan överföras digitalt till miljöberäkningsverktyget.

– Det här är ett viktigt steg. En manuell beräkning är inget realistiskt alternativ om Boverkets förslag om obligatorisk klimatdeklaration för byggnader ska kunna realiseras. Vi är stolta över att kunna gå före i denna utveckling och att de kommuner som är med i projektet redan har börjat, eller nu kommer att börja, ställa krav på klimatdeklarationer i byggprojekt, säger Martin Erlandsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Samarbete är etablerat med flera tillverkare av mjukvaror för att göra byggkostnadskalkyler. Först ut är verktygen MAP och VICO. Denna typ av verktyg används av alla byggbolag och de flesta konsult- och arkitektbolag.

– Den nya exportfunktionen i verktyget gör det möjligt för alla våra användare att göra en klimatkalkyl på ett betydligt effektivare sätt än den manuella hantering som varit praxis hittills. Det innebär att de i framtiden, utöver själva byggkostnadskalkylen, även får en klimatdeklaration på köpet, då den baseras på samma resurssammanställning, säger Daniel Manoraj på NVBS Business IT som levererar och säljer UNIT4 MAP.

– Det resultat man får när man skapar en 3D-modell med CAD- eller BIM-verktyg kan användas som indata i vårt verktyg, VICO, som sen vidareförädlar informationen till en byggkostnadskalkyl och en klimatdeklaration. Med hjälp av det kan vi sen på ett precist och effektivt sätt utvärdera alternativa lösningar genom hela byggprocessen, säger Elias Geokhaji från Nolliplan AB.

IVL är redan igång med nästa digitaliseringssteg för att underlätta beräkningen av en byggnads klimatdeklaration. Detta utvecklingssteg kommer göra det möjligt att byta ut generella miljödata för olika byggprodukter mot företagsspecifika kvalitetssäkrade uppgifter, så kallade miljövarudeklarationer eller EPD-data från olika leverantörer.

– Tanken är att det ska stimulera till förbättringar, genom att man kan se hur klimatpåverkan för den specifika byggnaden kan minska genom ändrade materialval och produktionssätt, säger Martin Erlandsson.

Vid frågor kontakta:
Martin Erlandson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg har finansierats av Energimyndigheten och deras program E2B2 – forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende och Smart Built Environment Livscykelperspektiv som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev