1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-05-30] Lokalproducerat biobränsle ska minska flygets klimatpåverkan
Pressmeddelande | 2017-05-30

Lokalproducerat biobränsle ska minska flygets klimatpåverkan

Nu startar IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med föreningen Fly Green Fund ett projekt med målet att nå en storskalig produktion av bioflygbränsle i Sverige. I dagsläget produceras bioflygbränsle enbart vid en anläggning i Kalifornien och det vill projektet ändra på. Siktet är inställt på den svenska skogen för att få tillgång till lokalproducerat bioflygbränsle.

– Flyget står för stora och ökande koldioxidutsläpp. Förnybart flygbränsle från skogsråvara kan både minska klimatavtrycket från svenskt flyg, samtidigt som det skapar nya och hållbara inkomstkällor för skogsindustrin, säger Erik Furusjö, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet Bioflygbränsle från skogsråvara är ett så kallat steg 1-projekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. Det börjar med en förstudie där man kommer att identifiera de mest lovande teknikerna för att producera bioflygbränsle från skogen samt utveckla affärsmodeller, men det slutliga målet är högre satt än så:

– Det här är en utlysning i tre steg och vårt slutmål är att vi ska ha utvecklat och demonstrerat lösningen vi kommer fram till i förkommersiell skala och ge förutsättningar för den första stora kommersiella anläggningen. Visionen är att bygga en svensk bioflygbränsleregion med lokal produktion av bioflygbränsle, som exporterar både kunskap och hårdvara. På så sätt minskar vi inte bara Sveriges, utan även det globala klimatavtrycket, säger Erik Furusjö.

Sverige är väl positionerat för att bli en föregångare på området med naturresurser, högkvalitativ forskning, politiskt stöd och en skogsindustri i förändring.

– Vi tror att Sverige har stora möjligheter att bli en föregångare i utvecklingen av bioflygbränsle. Vi har råvaran, erkända forskare inom området, resenärer som vill resa hållbart, politiskt stöd, en skogsindustri som förbereder sig för en marknadsförändring och årtionden av erfarenhet från bearbetning av biomassa, säger Maria Fiskerud, vd för Fly green Fund.

Konsortiet består av aktörer med insikt i hela värdekedjan och med kunskaper inom teknik, affärsmodeller och hållbarhet. IVL Svenska Miljöinstitutet har initierat projektet tillsammans med Fly Green Fund som är en ekonomisk förening utan vinstintresse som ger företag och individer möjlighet att minska sitt klimatavtryck vid flygresor.

I konsortiet ingår även Jämtlandsgas som är skogsägare, Luleå tekniska universitet och Cowi som är experter på produktionsteknik, Swedavia som är representanter för slutanvändarna och Sky NRG som är experter på tillverkning och certifiering av bioflygbränsle. Tanken med den första delen av projektet är också att bygga ett konsortium för nästa fas och fler partners med affärsintressen i bioflygbränsleproduktion välkomnas.

För mer information kontakta:
Erik Furusjö, erik.furusjo@ivl.se, tel. 010-788 65 91
Maria Fiskerud, Fly Green Fund, maria@flygreenfund.se, tel. 070-607 11 61

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev