1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-12-09] Kladdiga plastförpackningar försvårar källsorteringen
Pressmeddelande | 2015-12-09

Kladdiga plastförpackningar försvårar källsorteringen

Glasspaket, plastpåsar, crème fraiche-burkar och tandkrämstuber. Vi köper hem stora mängder plastförpackningar varje år, men vi behöver bli bättre på att källsortera dem.

Förra året tillverkades över 300 miljoner ton plast världen över, varav en betydande del går till förpackningstillverkning. Totalt används åtta procent av världens olja till plasttillverkning. Genom att återvinna mer plast kan oljeanvändningen minska, liksom koldioxidutsläpp och behovet av avfallsbehandling.

Men för att återvinna mer plast behöver också insamlingen öka. I dag återvinns ungefär 40 procent av alla plastförpackningar. Till 2020 ska andelen upp till minst 50 procent.

– Ökad insamling hänger på att konsumenter källsorterar sina plastförpackningar. Därför är det viktigt att förstå vilka hinder hushållen ser i att källsortera mer och vad de efterfrågar för att öka källsorteringen, säger Anna Fråne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Med Jönköping som pilotkommun har projektet utfört plockanalyser, enkäter och intervjuer och sammanställt resultaten av studien i ett kunskapsunderlag med följande slutsatser:

  • Plastförpackningar upplevs ofta som kladdiga och jobbiga att förvara efter de källsorteras.
  • Hushållen är osäkra på behovet av rengöring av plastförpackningar innan de källsorteras.
  • Många plastförpackningar upplevs som svåra att källsortera när de består av olika material.
  • Många hushåll skiljer inte på plastförpackningar och annat plastmaterial.
  • Fler skulle källsortera mer om de hade smarta insamlingslösningar i köket.
  • Påsar källsorterades i betydligt lägre utsträckning än andra typer av plastförpackningar i de fyra pilotområdena i Jönköping, trots att de utgjorde den största andelen plastförpackningar.

Så ska man rengöra plastförpackningar eller inte?
– Rengör för din egen skull, om det underlättar förvaringen under diskbänken. Men kladdiga plastförpackningar försvårar inte själva återvinningen, säger Anna Fråne.

Projektet genomfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet, Envir AB och Tapper Consulting AB. Det samfinansierades av Plastkretsens Stiftelse för Forskning och Stiftelsen IVL.

Läs rapporten här. Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev