1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-07-22] Klimatförändring allvarligaste miljöproblemet enligt riksdagskandidater
Pressmeddelande | 2014-07-22

Klimatförändring allvarligaste miljöproblemet enligt riksdagskandidater

Klimatfrågan är het inför valet. Enligt en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort anser 71 procent av partiernas ledande riksdagskandidater att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet. Allmänheten är mer splittrad i frågan, även om flest håller med om politikernas bedömning.

– Det råder inget tvivel om vilken miljöfråga som politikerna tycker är viktigast. Vi får hoppas att det kommer att avspeglas i politiken efter valet. Sverige och världen står inför stora utmaningar när det gäller att ställa om till ett samhälle med betydligt lägre utsläpp av växthusgaser, säger Tord Svedberg, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet. Sju av tio, 71 procent, av de riksdagskandidater som svarat på enkäten anser att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet. Näst flest, tio procent, anser att kemikalier är allvarligast, och sju procent att förlust av biologisk mångfald är allvarligast. Allmänheten är betydligt mer splittrad i frågan om vad som är det allvarligaste miljöhotet. IVL ställde samma fråga som riksdagskandidaterna fick till allmänheten. De flesta, 25 procent, svarar att klimathotet är allvarligast. Tätt efter följer kemikalier som 18 procent tycker är allvarligast och efter det luftföroreningar med 16 procent. – Klimathotet kan upplevas som mer abstrakt än många andra miljöhot. Kemikalier och luftföroreningar är problem som människor på goda grunder oroar sig över i vardagen. Det kan vara förklaringen till att svaren skiljer sig så mycket mellan politiker och allmänhet, säger Tord Svedberg, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet. Klimatfrågan prioriterades allra högst av Vänsterpartiets riksdagskandidater. Av dem svarade 94 procent att klimatförändringarna är det allvarligaste miljöhotet. Av Sverigedemokraternas kandidater svarade endast 5 procent att klimatfrågan var allvarligast. Kemikalier ansågs allvarligast av Sverigedemokraternas kandidater, 36 procent. Läs rapporten om IVL Svenska Miljöinstitutets enkät till riksdagskandidaterna. Läs resultatet från Sifo-undersökningen. För mer information kontakta: Tord Svedberg, vd, tord.svedberg@ivl.se, tel. 010-788 65 94 Sara Malmheden, pressansvarig, sara.malmheden@ivl.se, tel. 010-788 65 10 Om undersökningarna: IVL Svenska Miljöinstitutet har, via pr-byrån Westanders ”Stora valenkäten”, låtit 510 riksdagskandidater på valbar plats svara på frågan ”Vilket av nedan anser du är det allvarligaste miljöproblemet i Sverige?”. De svarande kunde välja på följande alternativ: förlust av biologisk mångfald, försurning, kemikalier, klimatförändring, luftföroreningarna, strålning, övergödning och tveksam/vet ej/vill ej svara. Av de som fick enkäten svarade 73,1 procent, 373 kandidater. Genom undersökningsföretaget Sifo ställde IVL samma fråga till allmänheten.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev