1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-03-13] Stort antal miljögifter i sjöfågelägg
Pressmeddelande | 2014-03-13

Stort antal miljögifter i sjöfågelägg

Sjöfågelägg som samlats in på öar i Norska havet innehåller ett stort antal miljögifter. I en ny studie hittade forskarna 158 olika ämnen i fågeläggen. Särskilt bekymmersam är upptäckten av nya miljögifter – av vilka några ämnen varit menade som bättre alternativ till numera förbjudna substanser.

– 158 miljöföroreningar är en väldigt omfattande coctail. Vad den sammanlagda effekten blir av alla dessa kemiska ämnena vet vi alldeles för lite om, säger Mikael Remberger, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Tillsammans med det norska institutet för luftvårdsforskning, NILU, och på uppdrag av den norska motsvarigheten till Naturvårdsverket har han analyserat miljögifter i sjöfågelägg från ögrupperna Sklinna och Røst. Öarna ligger i områden i Norska havet som anses vara lite påverkade av miljögifter. Av de 201 ämnen som analyserades fann forskarna 158 i fågeläggen. Bland dessa finns fosfororganiska föreningar, klorerade paraffiner, kvicksilver och PCB, som alla är väl kända miljögifter sedan tidigare. Forskarna upptäckte också flera nya miljögifter i många av de undersökta äggen, bland annat nya flamskyddsmedel. – Det vi ser är att halterna av flera av de äldre miljögifterna som DDT, PCB och klorparaffiner går ner väldigt sakta eller ligger kvar på samma nivåer som tidigare. Det här är svårnedbrytbara ämnen som kommer att finnas kvar i vår natur länge, säger Mikael Remberger. Forskarna har analyserat ägg från fåglarna ejder, toppskarv och silltrut, som alla befinner sig i toppen av näringskedjan. Ejder och toppskarv är relativt stationsnära fåglar som övervintrar längs norska kusten. Forskarna räknar därför med att dessa arter fått i sig miljögifterna innanför de norska havsområdena. – Det här är platser med liten mänsklig påverkan. Resultaten från undersökningen visar ännu en gång att miljögifter sprider sig långt, via vatten och luft. De kommer in i näringskedjan och överförs från fågelmamman till äggen, säger Mikael Remberger. Det finns generellt få data om miljögiftskoncentrationerna hos fåglarna i dessa områden. Forskarna efterfrågar återkommande mätningar för de mest intressanta ämnena för att bättre kunna se trender över tid. Ladda ner rapporten "Kartläggning av miljögifter i sjöfågelägg". För mer information, kontakta Mikael Remberger, 010-788 65 03

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev