1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-02-20] Forskare beräknar EU-konsumtionens miljöeffekter
Pressmeddelande | 2014-02-20

Forskare beräknar EU-konsumtionens miljöeffekter

Konsumtionens konsekvenser på miljö och naturresurser är dåligt kända. IVL-forskare ska nu hjälpa EU-kommissionen med livscykelanalyser för att beräkna miljöeffekterna av EU:s handel – både import och export.

– Den här metoden för bedömning av konsumtion och produktion med hjälp av livscykelinventeringar är banbrytande. Det utförs rutinmässigt för enskilda produkter men har aldrig tidigare gjorts för ett helt land, än mindre en hel kontinent, säger Steve Harris, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet är relaterat till EU:s flaggskeppsinitiativ för 2020 för ett resurseffektivt Europa. Arbetet finansieras av det gemensamma forskningscentret för EU-kommissionen och kommer att undersöka handelsdata för de viktigaste produkterna, bland annat bilar, papper, salter, mat, stålprodukter, bensin, malm, kläder och elektronik.  Allt som allt ska projektet omfatta över 80 procent av alla handelsvaror. Undersökningen kommer att göras för 20 av medlemsstaterna och för EU som helhet. För närvarande fokuserar EU-länderna främst på klimateffekter och utsläpp inom sina egna gränser. Men eftersom de flesta av de varor vi konsumerar i Europa produceras på andra ställen har vi också ansvar för deras miljöpåverkan. – Vi måste förstå den fulla effekten av konsumtionen, inte bara dess inverkan inom Europa utan över gränserna och från vaggan till graven. Om vi ​​inte ser till hela kedjan vet vi inte var vi ska rikta våra ansträngningar för att minska effekterna av vår konsumtion, säger Steve Harris. Datamängderna kommer att omfatta inte bara klimatpåverkan, utan även miljöpåverkan som toxicitet, övergödning och uttunning av ozonskiktet. Dessutom kommer projektet att ta fram datamängder för handeln 2000-2010, vilket gör det möjligt att jämföra och se hur miljöpåverkan har förändrats över åren. För mer information kontakta: Steve Harris, steve.harris@ivl.se, tel. 010-7886911 eller Tomas Rydberg, tomas.rydberg@ivl.se, tel. 010-7886813

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev