1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-02-19] Mångmiljonsatsning på bättre kommunal vattenrening
Pressmeddelande | 2014-02-19

Mångmiljonsatsning på bättre kommunal vattenrening

EU satsar med nystartade projektet R3 Water 50 miljoner kronor på att hitta innovativa lösningar för bättre kommunal vattenrening. Hammarby sjöstadsverk i Stockholm är en av platserna där de nya teknikerna ska tas fram och testas. För forskningsanläggningen är det ett steg framåt i arbetet med att omvandla dagens reningsverk till att bli mer resurseffektiva.

– Resurseffektiv vattenrening är en viktig fråga i Sverige och i många delar av Europa. För reningsverken handlar det främst om energieffektivisering och återvinning av näringsämnen, som har blivit högaktuella frågor, säger Uwe Fortkamp, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som leder det nya EU-projektet. Förutom olika reningsmetoder för att spara energi och hitta bättre styrsystem kommer man inom projektet att utveckla tekniker för bättre återvinning av avloppsvatten och återföring av värdeämnen. R3 i projektnamnet syftar på de tre huvudområdena – återvinning av vatten, ökad resurseffektivitet i reningsprocessen och återföring av värdeämnen (Reuse, Resource effeciency och Recovery). Målet är att dagens energikrävande reningsverk i framtiden istället ska kunna producera energi. Avloppsvattnet ska också ses som en resurs ur vilken man kan utvinna viktiga och användbara näringsämnen som sedan ska kunna återföras till kretsloppet. – Upp till hälften av den energi som reningsverken idag förbrukar går till själva luftningsprocessen som behövs för att mikroorganismerna ska trivas. Nu kommer vi att testa en ny luftningsteknik som vi hoppas väldigt mycket på. Kan vi med hjälp av den kapa energiåtgången med 10-20 procent så ger det väldigt stora besparingar, säger Klara Westling, som tillsammans med Uwe Fortkamp leder projektet. Fokus ligger på att utveckla och testa innovativa lösningar från små och medelstora företag och ett av syftena är att underlätta marknadsintroduktionen både i Europa och på den internationella marknaden. Teknikerna kommer att demonstreras på tre olika platser, i Spanien, Belgien och i Sverige på Hammarby sjöstadsverk. I konsortiet ingår totalt tolv partners. Från Sverige deltar förutom IVL även Aqua-Q, ett företag som utvecklar nya tekniker för online-analys av vatten. R3 Water koordineras av IVL och har en total budget på cirka 7,7 miljoner euro, det vill säga nästan 70 miljoner kronor fördelat på cirka tre och ett halvt år. För mer information kontakta: Uwe Fortkamp, tel. 010-788 65 04 eller Klara Westling, tel. 010-788 66 31

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev