1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-06-17] Nu ska återvinningen av plast från sjukvården öka
Pressmeddelande | 2013-06-17

Nu ska återvinningen av plast från sjukvården öka

Varje dag används och slängs stora mängder plast inom sjukvården. Nu går landsting, avfallsbolag, forskningsinstitut och kemiföretag samman för att skapa en hållbar hantering av plastavfallet. – Plast är ett värdefullt material. Bra återvinning gynnar inte bara miljön utan kan också vara lönsam för såväl sjukvård som återvinningsbranschen, säger Jan-Olov Sundqvist på IVL Svenska Miljöinstitutet som leder projektet.

Genom samverkan ska en ´roadmap´ för ökad återvinning av plast från sjukvården utvecklas.  Här ingår att identifiera produkter och förpackningar som redan idag enkelt kan sorteras ut och återvinnas med hög kvalitet, men också hur plaståtervinningssystemet behöver utvecklas för att fler ska bli aktuella. Flera fallstudier kommer att genomföras, bland annat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm. – En stor utmaning är hur systemen för sortering kan vidareutvecklas så att återvinningen ökar utan att det stör sjukvårdens verksamhet. Plaståtervinningen får inte heller leda till ökade hygieniska risker, säger Kristian Hemström, projektledare på Stockholms läns landsting. Sjukvården har kommit långt vad gäller källsortering, nu är utmaningen att höja kvaliteten på fraktionerna och att öka utsorteringen av det som idag går till energiutvinning. En stor del av det tekniska arbetet kommer att handla om att utveckla förbehandlingsmetoder för riskklassat avfall för att öka återvinningsgraden samt hitta användningsområden för den återvunna plasten. – 2012 sorterades cirka 70 ton plastförpackningar ut från våra sjukhus. En förhoppning är att projektet bidrar till att bättre kunna bedöma kvalitet och därmed möjligheter till ekonomisk avkastning på det som sorteras ut och skickas till materialåtervinning. Vi bedömer också att det finns en stor potential i att öka utsorteringen av den plast som idag går till energiutvinning, både förpackningar och produkter, säger Jens Strömberg, miljöstrateg på Västra Götalandsregionen. Projektet ”Hållbar hantering av plastavfall från sjukvården” finansieras av Vinnova och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers tekniska högskola. Andra finansiärer och deltagare är SWEREC, IKEM Innovations och kemiindustrierna, INEOS Sverige, Business Region, Renova, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och PVC Med Alliance. Projektet pågår till januari 2014. För mer information kontakta: Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 010-788 65 74 Jens Strömberg, Västra Götalandsregionen, tel. 010-441 40 30 Charlotta Brask, miljöchef Stockholms läns landsting, tel. 08-123 144 71

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev