1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-01-12] Nya webbplatsen Svetsa Rätt hjälper svetsare till säkrare svetsning
Pressmeddelande | 2012-01-12

Nya webbplatsen Svetsa Rätt hjälper svetsare till säkrare svetsning

Svetsning är ett kvalificerat hantverk som också innebär risker för olyckor och arbetssjukdomar. En ny webbplats, Svetsa Rätt — www.svetsaratt.se — som utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att säkrare svetsning går hand i hand med ökad produktivitet och förbättrad kvalitet i svetsningen. Svetsa Rätt innehåller konkreta tips och råd om hur man svetsar säkert och ger också ett underlag till utbildning både inom yrkesutbildning och för yrkesverksamma svetsare. Många av tipsen och råden illustreras med korta filmklipp som tagits fram för att vara ett stöd i utbildning av svetsare.

Inandning av svetsrök innebär hälsorisker och svetsarbetet görs ofta i obekväma arbetsställningar som sliter på kroppen. Andra risker är svetsblänk (en smärtsam inflammation i ögat) från svetsens ljusbåge och el-olyckor. Under 2010 anmäldes 335 arbetsskador av svetsare och cirka en fjärdedel av dessa var arbetssjukdomar. Äldre svetsare drabbas av betydligt fler arbetssjukdomar än yngre.   Det går att utforma svetsarbetet så att risken att drabbas av ohälsa eller olyckor minimeras. För att lyckas med detta krävs god kunskap exempelvis om hur svetsplatsen ska utformas för att undvika besvärliga arbetsställningar, hur ventilationen ska utformas för att så effektivt som möjligt fånga in svetsrök och hur man arbetar för att undvika att utsättas för elektromagnetiska fält från svetskablar. — Vi har i tidigare projekt visat att kunskapen om dessa detaljer ofta brister, vilket innebär att många svetsare arbetar i en onödigt dålig arbetsmiljö. Svetsa Rätt beskriver och visar med filmklipp hur man skapar en säker arbetsplats, säger Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet och adjungerad professor vid KTH, som är ansvarig för Svetsa Rätt.   En bra arbetsmiljö är lönsamt för företaget Svetsa Rätt visar med många konkreta exempel, och baserat på aktuell forskning, hur en bra arbetsmiljö bidrar till en effektiv produktion med hög kvalitet och även hur dålig arbetsmiljö kan försämra både kvalitet och produktivitet. Svetsa Rätt riktar sig förutom till svetsare även till chefer och arbetsgivare i svetsföretag och andra som kommer i kontakt med svetsföretag, exempelvis företagshälsovård och försäljare av svetsutrustning.   Utvecklingen av Svetsa Rätt har gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet i samråd med bland andra Svetskommissionen och arbetsmarknadsparterna Teknikföretagen, Industriarbets-givarna och If Metall samt webbyrån Happiness. Den har finansierats av AFA Försäkring inom programmet Från ord till handling. Webbplatsen Svetsa Rätt: www.svetsaratt.se   Kontaktpersoner:                       Ann-Beth Antonsson, IVL, tel. 010-7886547

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev