1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-01-09] Stor miljöstudie visar spår av många läkemedel i svenska vattendrag
Pressmeddelande | 2012-01-09

Stor miljöstudie visar spår av många läkemedel i svenska vattendrag

Höga halter av det antiinflammatoriska ämnet diklofenak rinner ut från avloppsreningsverken, visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.- Det är en varningsklocka att detta ämne och flera andra läkemedel är så svårnedbrytbara, säger Jan Christiansson, handläggare på Naturvårdsverket.

Den unikt stora screeningen har undersökt så många som 101 läkemedel och dessas halter i avloppsreningsverk, ytvatten, dricksvatten och vildfångad fisk. Undersökningen fokuserade på utsläpp från tätbebyggda områden med betoning på inkommande och utgående avloppsvatten från avloppsreningsverk och de vattendrag och sjöar som ligger nedströms avloppsreningsverken. Vävnadsprover från fisk (abborre) ingick också från vatten nedströms två avloppsreningsverk samt från två kontrollsjöar. Dessutom ingick analyser av läkemedel i dricksvatten från två städer. Resultatet visar att många ämnen, däribland diklofenak, rinner ut tämligen opåverkade från avloppsreningsverken. Sju prover med tio abborrar i varje prov analyserades och så mycket som 23 av 101 analyserade läkemedel hittades i dessa prover. - Vi känner till problemet med diklofenak. Studien visar dessutom att det finns fler ämnen än diklofenak som vi bör bevaka och undersöka närmare. Detta är ju vildfångad fisk och proverna visar att det finns läkemedel som är svåra att bryta ner, som klarar sig igenom reningsverken och att de tas upp av fiskarna. I och med att vi hittade så många ämnen i fiskproverna så är detta något vi bör titta vidare på, säger Jerker Fick, Umeå universitet. Eftersom studien är så bred och täcker in så ovanligt många läkemedel är resultatet mycket informativt. Studien visar att 92 av de 101 läkemedlen kunde detekteras i inkommande avloppsvatten och att hela 85 kunde detekteras i utgående, behandlat avloppsvatten. - För att komma till rätta med problemen behöver vi ha en bättre miljöanpassning av läkemedel än vad vi har i dag. Det kräver att producenterna tar sitt ansvar. Dessutom påverkar allmänhetens beteende. Alla bör lämna in kvarvarande läkemedel till apoteken och inte slänga dem i toaletten. Vidare behöver avloppsreningsverken bli bättre på att bryta ner svårnedbrytbara ämnen, så att de inte belastar hälsa och miljö via direktutsläpp eller via slammet från avloppsreningen, säger Jan Christiansson, Naturvårdsverket. För mer information kontakta: Lennart Kaj, lennart.kaj@ivl.se, tel: 010-788 65 49, Jerker Fick, Umeå universitet, jerker.fick@chem.umu.se, tel: 090-786 93 24, Britta Hedlund, Naturvårdsverket, britta.hedlund@naturvardsverket.se, tel: 010-698 12 08 eller Jan Christiansson, Naturvårdsverket, jan.christiansson@naturvardsverket.se, 010-698 12 50 Läs hela rapporten.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen