1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-01-04] Miljöteknikföretag främjas i ny handlingsplan från EU
Pressmeddelande | 2012-01-04

Miljöteknikföretag främjas i ny handlingsplan från EU

Europeiska kommissionen har antagit en ny handlingsplan för miljöinnovation, Eco-innovation Action Plan (EcoAP). Syftet är att främja innovationer som minskar belastningen på miljön och underlätta deras etablering på marknaden. IVL:s Uwe Fortkamp ser handlingsplanen som ett stort steg framåt och lyfter särskilt fram stödet till demonstrationsprojekt samt satsningen på verifikationsprogrammet ETV.

Den nya planen kan ses som en uppföljning av den tidigare handlingsplanen för miljöteknik, Environmental Technology Action Plan (ETAP). Fokus utvidgas från grön teknik till det bredare begreppet miljöinnovation med inriktning på särskilda flaskhalsar, utmaningar och möjligheter för att genom innovation uppnå miljömål. - En av de viktigaste delarna i den nya handlingsplanen är beslutet att stödja demonstrationsprojekt. Det är nödvändigt om vi ska lyckas etablera nya innovationer på marknaden, säger Uwe Fortkamp på IVL Svenska Miljöinstitutet. Han menar att bristen på pilot- och demonstrationsplattformar i dag är ett stort hinder för att miljöteknikföretagen ska komma ut på marknaden. Vid IVL och KTH:s demonstrationsanläggning Hammarby Sjöstadsverk har ett 20-tal miljöteknikföretag inom vattenrening och bioenergi fått en chans att visa upp sina tekniker — men intresset har varit långt större än så och förfrågningar har kommit in från företag i flera länder. Ett första konkret resultat av den nya handlingsplanen är verifikationsprogrammet ETV, Environmental Technology Verification, som nu lanseras. Med hjälp av det ska prestandan hos ny miljöteknik kunna kontrolleras på ett oberoende sätt. Syftet är att minska riskerna och öka förtroendet hos de första köparna och investerarna. - ETV är ett viktigt instrument för att underlätta finansiering och installation. Investerare och köpare behöver objektiv och trovärdig information om prestandan hos ny teknik för att våga satsa, säger Uwe Fortkamp. IVL har lång erfarenhet av att testa och göra oberoende bedömningar av nya tekniker och har tidigare, inom flera EU-projekt, varit med och tagit fram verifikationsprotokoll för olika teknikområden som vattenrening, luftrening och marksanering. ETV, som är helt frivilligt, kommer till en början att omfatta tre områden — vattenbehandling och kontroll, material, avfall och resurser, samt energiteknik. Tjänsterna är särskilt avsedda för små och medelstora företag, som kan ha svårare att påvisa prestandan hos ny teknik än större tillverkare. Genom pilotprogrammet ska också export till marknader utanför EU kunna underlättas, till exempel Nordamerika och Asien, där ETV-metoden erkänns i allt högre grad. ETV har utarbetats i samarbete med många olika aktörer verksamma inom området för teknikutveckling och teknikbedömning. Sverige är med som observatör i programmet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev