Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Nytt forskningsprojekt ska utvärdera vätgasbussar i kallt klimat
  I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet utreda möjligheten för Luleås lokaltrafikbolag att förutom elbussar använda bränslecellsbussar som drivs på vätgas. I norra Sverige är vätgasbussar extra intressanta som alternativ eftersom de till skillnad från batteribussar inte kräver en tilläggsvärmare för uppvärmning under vintertid.
 • | nyhet
  Klimatpositiva grannskap har hela området i fokus
  I Sverige planeras det just nu för en rad nya stadsdelar, som alla har det gemensamt att de har målsättningen att bli klimatneutrala eller klimatpositiva när de står klara. Men hur vet man att en stadsdel verkligen blir klimatneutral, och hur ska man räkna och följa upp utsläpp? I projektet Klimatpositiva grannskap ska IVL Svenska Miljöinstitutet och branschinitiativet LFM30 i Malmö vidareutveckla en metod som kan användas i arbetet.
 • | nyhet
  ”Vatten är avgörande för Indiens tillväxt”
  Indien, som är ett av världens största och folkrikaste länder, står inför stora utmaningar med förorenat vatten och vattenbrist. På Världsvattendagen delar IVL:s affärsutvecklare i Indien, Rupali Deshmukh, med sig av det senaste från IVL:s arbete i Mumbai.
 • | nyhet
  Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar
  Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa – och partiklar, som bland annat kommer från förbränning och vägslitage, är den luftförorening som har störst negativa effekter. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket tagit fram en ny rapport där flera av IVL:s luftexperter medverkar.
 • | nyhet
  Projekt undersöker företagens frivilliga klimatarbete och behovet av styrmedel på godstransportområdet
  I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet samt hållbarhetsbyrån Transformity, som driftar företagsnätverket Hagainitiativet, undersöka företags frivilliga klimatarbete kopplat till deras köpta godstransporter. Projektet som finansieras av Trafikverket via forsknings- och innovationssatsningen Tripple F Fossil Free Freight kommer belysa hur klimatmål och arbetet med att minska klimatutsläppen kan samverka med befintliga styrmedel och vilka nya styrmedel som behövs.
 • | pressmeddelande
  Ny studie: Så kan samhällets tillgång till kritiska råmaterial kartläggas
  Efterfrågan på metaller för klimatvänlig energiteknik kommer att öka dramatiskt de närmaste åren. Men hur mycket av dessa värdefulla metaller och mineral finns egentligen redan i omlopp? Betydande mängder resurser lämnar Europa i form av avfall och skrot, som potentiellt går att återvinna. För att få en bättre överblick har IVL inom samarbetet SMED tagit fram ett förslag på kartläggningssystem för kritiska råmaterialflöden i samhället.
 • | pressmeddelande
  Smart vattenövervakning med hjälp av ny uppfinning
  Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar med att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en uppfinning som med hjälp av sensorer och AI underlättar städernas övervakning och ger bättre beredskap att snabbt hantera olika förändringar.
 • | pressmeddelande
  Att skrota bilar i förtid inte optimalt enligt ny studie
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik har i ett forskningsprojekt studerat fördelar och nackdelar med en snabbare utskrotning av personbilar i Sverige. Enligt studien är det inte motiverat att subventionera förtida utskrotning av miljö- och trafiksäkerhetsskäl.
 • | pressmeddelande
  Stort möte om luftföroreningar samlar forskare och förhandlare från hela världen
  Luftföroreningar är den enskilt största miljörisken för människors hälsa. Den 12–16 mars samlas över 200 experter, forskare och förhandlare från hela världen i Göteborg för att stärka det internationella arbetet för bättre luftkvalitet. Mötet arrangeras inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet.
 • | pressmeddelande
  Mätningar visar höga kväveoxidutsläpp från fartyg
  Forskningsprojektet SCIPPER har mätt kväveoxidutsläppen från fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön och som måste uppfylla de senaste miljökraven för avgasrening, de så kallade IMO Tier III-reglerna. Resultaten visar att fartygen i hälften av mätningarna släpper ut betydligt mer än de förväntade nivåerna.
Nyhetsarkiv
Återställ