1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-05-04] Dags att söka EU-finansiering – experterna ger sina bästa råd
Nyhet | 2022-05-04
Picture of designers sticking notes in office

Dags att söka EU-finansiering – experterna ger sina bästa råd

Jobbar du med innovativa lösningar på miljö- och klimatområdet och är nyfiken på vilken finansieringshjälp som finns att få? Den 17 maj arrangeras ett halvdagsseminarium om EU:s innovationsfond som är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläppen.

– På seminariet berättar vi om innovationsfonden, vilket stöd företagen kan få av oss och även alternativa finansieringsmöjligheter, säger Andreas Englund, affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL är sedan flera år tillbaka en del av EU SME Support som erbjuder kostnadsfri expert­rådgivning för små och medelstora företag som vill söka EU-finansiering. Supporten finns över hela Sverige och erbjuder såväl affärscoachning som hjälp med EU-ansökningar. Uppdraget finansieras av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten.

IVL har ett särskilt ansvar för miljöområdet och att stötta företag som vill söka finansiering för innovationer på miljö- och klimatområdet.

Halvdagsseminarium om innovationsfonden

Den 17 maj bjuder EU SME Support in till ett halvdagsseminarium om EU:s innovationsfond. Fonden kommer fram till 2030 att investera minst 10 miljarder euro. Fokus ligger på innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläppen och bidrag ges för upp till 60 procent av de merkostnader som bärs av projektets initiativtagare.

Seminariet vänder sig till företag som står i begrepp att söka till innovationsfonden eller vill veta vad som krävs för att söka längre fram. Även företag som arbetar med att stötta och ge råd till små- och medelstora företag är välkomna.

– Målet är att få fler svenska, små och medelstora företag ska söka finansiering från EU. På så sätt kan vi driva på en hållbar utveckling och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft, säger Andreas Englund.

Anmäl dig redan idag. Evenemanget är online via Teams och kostnadsfritt. Seminariet är uppdelat i en inledande allmän del mellan kl. 9-11 och en fördjupningsdel kl. 11:10-12:00. Du kan välja att delta endast på den inledande allmänna delen eller om du vill delta på hela seminariet.

Mer information och anmälan finns här: Halvdagsseminarium innovationsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om EU SME Support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Andreas Englund, andreas.englund@ivl.se, tel. 010-788 69 26

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev