1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-02-11] Clean Shipping Index stärks med ledamot från Stockholms Hamnar
Nyhet | 2022-02-11
a ship with goods

Clean Shipping Index stärks med ledamot från Stockholms Hamnar

Clean Shipping Index, som rankar fartyg efter miljöprestanda, stärker nu sin tekniska kommitté med kunskap kring hamnar och deras miljöutmaningar. Charlotta Solerud från Stockholms Hamnar välkomnas som ledamot från år 2022.

Charlotta Solerud arbetar sedan 2015 som miljöstrateg hos Stockholms Hamnar med ansvar för det långsiktiga klimat- och miljöarbetet. Hon har under de senaste 20 åren arbetat med olika miljörelaterade frågor, främst med fokus på miljöpåverkan från transporter.

Clean Shipping Index är ett oberoende index som rankar fartyg efter miljöprestanda, bland annat utifrån fartygens utsläpp till luft och vatten. Det ligger till grund för hamn- och farledsavgifter och är ett verktyg för transportörer att utvärdera hållbara sjöfartsalternativ. Den tekniska kommittén utvecklar indexets miljökriterier över tid, allt eftersom miljökraven på sjöfarten ökar.

– Att vara med i den tekniska kommittén i Clean Shipping Index ser jag som en möjlighet att säkerställa en långsiktighet i de miljöincitament vi använder oss av. Vi på Stockholms Hamnar arbetar målmedvetet för att minska miljöpåverkan från hamnverksamhet och sjöfart och har lång erfarenhet av bland annat investeringar i landelanslutningar och incitament i form av miljödifferentierade hamnavgifter, säger Charlotta Solerud.

Sara Sköld, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet ser många fördelar med att ha en bred kompetens inom tekniska kommittén.

– Vi behöver samla flera intressenter med kunskap inom hela värdekedjan för att gemensamt tackla miljöutmaningarna för sjöfarten, säger hon.

Kommittén utgörs i övrigt av Sabina Hoppe, enhetschef på Sjöfartsverket, Per Wimby från Svensk Sjöfart, Daniel Berndolf, kapten och ansvarig för riskutvärdering på Preem, Erik Ytreberg från Chalmers Tekniska högskola, samt Erik Fridell på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL Svenska Miljöinstitutet tog över driften av Clean Shipping Index 1 januari 2021.

För mer information, kontakta:
Sara Sköld, tel. +46 (0) 107886812

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev