1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-12-10] El Salvador vill omvandla avfall till resurs med hjälp av svenska lösningar
Nyhet | 2021-12-10
Avfallsdeponi i El Salvador. Projekt inom Smart City Sweden.

El Salvador vill omvandla avfall till resurs med hjälp av svenska lösningar

Avfallsexperter från IVL befinner sig just nu i El Salvador för att undersöka möjligheterna att förbättra avfallshanteringen i landet. Projektet som drivs inom Smart City Sweden ska minska mängden avfall som idag läggs på deponi och istället bygga anläggningar där avfallet omvandlas till energi i form av el, värme eller bränsle för transport.

El Salvadors huvudstad San Salvador växer snabbt och det sätter press på avfallshanteringen i staden.

– Vi har besökt flera deponier här i San Salvador som vi ser saknar ordentlig lakvattenrening. Det leder till föroreningar i grundvattnet i närliggande områden och hälsoproblem för de boende. Att få till bra, modern avfallshantering skulle verkligen leda till stora förbättringar, både för befolkningen och för miljön, säger Aditi Bhasin, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet och ansvarig för Smart City Sweden region öst.

Besöks- och exportplattformen Smart City Sweden som drivs av IVL på Energimyndighetens uppdrag visar upp svenska lösningar inom smarta och hållbara städer och tar emot besöksdelegationer från hela världen. Det arbetet har lett till den förstudie som nu startas upp på initiativ av El Salvadors regering. Syftet är att undersöka möjligheterna att bygga avfallsanläggningar i landet.

Under veckan har representanter för Smart City Sweden träffat statliga och kommunala tjänstemän i El Salvador, bland dem ministern för inrikesfrågor och territoriell utveckling, Juan Carlos Bidegain, och miljöminister Fernando Lopez. Smart City Sweden har även träffat borgmästare i flera kommuner i San Salvadors storstadsområde och diskuterat samarbete kring avfallshantering. Mötena anordnades av El Salvadors ambassadör i Sverige, Patricia Godínez.

– Sverige är ledande inom hållbar utveckling och erbjuder några av de bästa teknikerna för att ta hand om avfall som resurs. Utvecklingen av smarta och hållbara städer är prioriterat för El Salvadors regering, och därför är det här projektet mycket viktigt för oss. Vi hoppas att det ska leda till ett långsiktigt samarbete mellan våra två länder, säger Patricia Godínez.

Studien ska resultera i en färdplan för hur El Salvador ska kunna omvandla avfall till energi. Färdplanen ska innehålla rekommendationer om tekniska, organisatoriska och finansiella strukturer. Resultaten av studien kommer att ge underlag för ett eventuellt fullskaligt genomförande.

För mer information, kontakta:
Aditi Bhasin, aditi.bhasin@ivl.se, tel. 010-788 67 08

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev