1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-11-20] 48 miljoner till utveckling av hållbar sjömat
Nyhet | 2020-11-20
Musselodling

48 miljoner till utveckling av hållbar sjömat

Mat från hav och sjö har framtiden för sig. Sjömat är näringsriktig och har en enorm potential att växa. Den nya satsningen Blå mat – Centrum för framtidens sjömat ska göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

– Marina livsmedel som exempelvis musslor, ostron och alger är bland det mest klimatsmarta och nyttiga man kan äta. Att satsa på odling av dessa organismer ligger helt rätt i tiden och kan minska vårt klimatavtryck för livsmedelsproduktion avsevärt, säger Åsa Strand, delprojektledare och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Nu inleds den största satsningen hittills på svenskt sjömat med en finansiering på 48 miljoner från det statliga forskningsrådet Formas. Visionen är att branschen ska växa sig tio gånger större än idag och att andelen svenskproducerad sjömat ska dubblas.

– Idag importerar vi 72 procent av all sjömat som äts i Sverige. När det gäller odlad fisk är den siffran 90 procent. Detta är inte hållbart. Vi måste ta vårt ansvar och öka Sveriges egen försörjningskapacitet. Det kommer också leda till ökad lokal produktion och fler jobb i kust- och landsbygdssamhällen, säger Kristina Snuttan Sundell, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet, en av många stora parter i satsningen.

Odling av fisk, skaldjur och alger

Expansionen ska bli möjlig bland annat genom forskning för att skapa bättre förutsättningar för odling av fisk, skaldjur, alger och andra ätbara arter, och genom att bättre ta vara på underutnyttjade arter och den vildfångade fisk som tas upp. Bakom centrumbildningen Blå mat står en nationell samling av forsknings- och innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer samt ett fyrtiotal företag från hela landet.

– Den här satsningen ligger helt rätt i tiden. Samarbetet inom Kristineberg Center gjorde det möjligt att kraftsamla och ta vara på det stora intresset som finns inom såväl det offentliga som näringslivet, säger Fredrik Gröndahl, docent vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på KTH, också verksam vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Satsningen handlar delvis om att öka konsumenternas möjlighet att välja nyttig och svenskproducerad sjömat.

– Vi ser en trend där fler väljer att äta mer hållbart. Att äta mer växtbaserat är bra, men innovationstakten behöver öka och fler konsumenter behöver veta att även sjömat är ett hållbart, nyttigt och proteinrikt val som gör gott för både planet och kropp, säger Anders Högberg, forskning och strategiska partnerskapschef på Orkla.

För mer information, kontakta:
Åsa Strand, asa.strand@ivl.se, tel. 010-788 66 05
Kristina Snuttan Sundell, kristina.sundell@bioenv.gu.se, tel. 031-786 36 71

Fakta: Blå mat – Centrum för framtidens sjömat

Ingående parter är KTH, Göteborgs universitet, Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovatum Science Park, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm, MSC med flera.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev