1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-10-24] Nytt verktyg ska hjälpa materialtillverkare hantera klimatkrav i byggsektorn
Nyhet | 2019-10-24

Nytt verktyg ska hjälpa materialtillverkare hantera klimatkrav i byggsektorn

Om två år börjar en ny lag gälla som innebär att det blir obligatoriskt att redovisa byggnaders klimatpåverkan vid nybyggnation. För att förenkla för byggmaterialtillverkare ska IVL ta fram ett verktyg som ger stöd för att hantera miljö- och klimatkrav digitalt. Vi söker nu ett antal företag som vill vara med och testa och därmed bidra till utvecklingen av verktyget.

Som ett led i att minska klimatpåverkan från byggnader införs från och med januari 2022 krav på klimatdeklarationer vid uppförandet av nya byggnader. Kravet innebär att klimatpåverkan ska beräknas med livscykelanalysmetodik och deklarationen ska baseras på uppgifter om vilka material som ingår i byggnaden.

– I praktiken innebär det att alla byggmaterialleverantörer måste kunna redovisa livscykelanalysinformationen om sina byggmaterial, så att entreprenören sen kan sammanställa klimatdeklarationen och lämna över den till byggherren, säger Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I ett nystartat projekt som finansieras av innovationsprogrammet Smart Built Environment ska IVL beskriva hur miljöprestanda för byggmaterial kan hanteras digitalt. Med miljöprestanda menas både vilken klimatpåverkan ett material har, men även andra miljöaspekter som är beräknade genom livscykelanalysen. Resultatet redovisas med så kallade miljövarudeklarationer, på engelska EPD – Environmental Product Declaration, som innehåller tredjepartsgranskad information som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det är ett internationellt förankrat format som i Europa är kopplat till byggproduktförordningen och bland annat reglerar CE-märkningen.

Det finns idag över 5000 miljövarudeklarationer som innehåller livscykelanalysresultat för att tillverka olika byggmaterial och som är baserade på samma beräkningsregler.

I det aktuella projektet ska IVL ta fram ett EPD-verktyg som gör att även mindre byggmaterialtillverkare har råd att ta fram LCA-information om sina produkter, och därmed kan konkurrera på samma villkor som de stora företagen.

– Vi söker nu ett antal företag som vill vara med och testa och därmed bidra till utvecklingen av verktyget. Tanken är att verktyget ska stötta materialtillverkare så att de klarar av de nya marknadskraven som kommer att ställas på livscykelanalysbaserad information, säger Martin Erlandsson, som ansvarar för utvecklingen av verktyget.

För att förenkla byggmaterialleverantörernas kommunikation av produktfakta till marknaden ska projektet även ta fram en beskrivning på hur byggmaterialleverantörer skulle kunna lämna all slags miljöinformation på ett ställe, och hur denna information kan göras kompatibel med annan produktinformation så att den blir tillgänglig i BIM, Byggnadsinformationsmodellering.

Vill du veta mer om EPD-verktyget eller anmäla intresse för att delta som pilot, kontakta:
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev