1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-05-23] Kemikalier i damm i förskolor
Nyhet | 2017-05-23

Kemikalier i damm i förskolor

Inom Stockholms stads projekt ”Kemikaliesmart förskola” har forskare undersökt halterna av mjukgörare och bisfenoler i damm från 100 förskolor i Stockholm. Forskarna identifierade också olika faktorer i förskolemiljön som har betydelse för halterna.

I studien samlades dammprover in från 100 förskolor i Stockholm. Samtidigt undersöktes förskolorna med avseende på produkter så som golvmaterial, möbler, leksaker och andra faktorer som kan påverka innemiljön som byggnadstyp och städrutiner. Utöver dammprover samlades även urinprover från barnen in.

Forskarna såg ett samband mellan förskolornas byggnadsår och kemikalierna i dammet. Äldre förskolor hade högre halter av vissa kemikalier som idag är förbjudna på grund av sina giftiga egenskaper, medan nyare förskolor hade högre halter av ämnen som idag ersätter dessa. Studien visar också att det finns ett samband mellan högre halter av vissa mjukgörare och bisfenoler och produkter som till exempel skumplast-madrasser och PVC-golv. Halterna av några kemikalier var signifikant högre i förskolor där städning utfördes mer sällan.

Jämfört med tidigare studier som gjorts i europeiska förskolemiljöer var halterna av nu förbjudna kemikalier låga i dammet från de svenska förskolorna. Exponeringen för olika mjukgörare i förskolemiljön beräknas bidra relativt lite (2-27 procent) till barnens totala exponering och ligger under hälsobaserade referensvärden.

Studien har publicerats i tidskriften Environment International. Ladda ner artikeln här Pdf, 833.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Om studien: Projektet är ett samarbete mellan forskare på Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, Stockholms universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds universitet. Det finansierasavNaturvårdsverketochStockholm stads miljöförvaltning och är en del av den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen.

Läs mer om projektet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Kemikaliesmart förskola här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev