1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-01-18] Forskningsstöd för nollvision inom stål-, massa- och pappersindustrierna
Nyhet | 2017-01-18

Forskningsstöd för nollvision inom stål-, massa- och pappersindustrierna

Industriarbetsgivarna har satt upp en nollvision för olyckor och ohälsa på arbetsplatser inom stålindustrin och massa- och pappersindustrin. Inom dessa industrier har arbetet med att öka säkerheten och skapa en god arbetsmiljö pågått i decennier. Ändå inträffar arbetsskador och allvarliga tillbud.

– För att gå vidare och minska arbetsskadorna behövs inte bara kunskap om vilka risker och brister som finns i arbetsmiljön utan även förståelse för varför arbetsskador inträffar och varför det befintliga arbetsmiljöarbetet inte förmår förebygga dem, säger Ann-Beth Antonsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I ett projekt har IVL Svenska Miljöinstitutet nu tilldelats 3 350 000 kronor från AFA Försäkring för att studera de tekniska och organisatoriska orsakerna bakom olyckor och ohälsa i dessa industrier och för att undersöka betydelsen av individuella faktorer som utbildning och kunskap.

Studien pågår till 2019 och ska bidra till Industriarbetsgivarna nollvision, minska antalet olyckor och ohälsa och leda till ett effektivare arbetsmiljöarbete. Projektet kommer även att bidra med underlag för hur andra branscher kan utveckla sitt arbetsmiljöarbete.

För mer information kontakta:
Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se, tel. 073-078 97 09

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-06-16

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen