1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-11-04] Sveriges första storskaliga läkemedelsrening byggs i Linköping
Nyhet | 2016-11-04

Sveriges första storskaliga läkemedelsrening byggs i Linköping

Tekniska verken i Linköping bygger Sveriges första storskaliga permanenta läkemedelsreningsanläggning på Nykvarnsverket. Med hjälp av ozon ska över 90 procent av läkemedelsresterna renas bort ur avloppsvattnet. Tekniken med ozonrening har utvecklats i samarbete med IVL.

Ozon är en gas som har visat sig ha god förmåga att avlägsna läkemedelsrester som hormonstörande ämnen och antibiotika från avloppsvattnet.

I samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet bedrev Tekniska verken ett pilotprojekt på Nykvarnsverket där man testade metoden med ozon för att rena bort läkemedelsrester. Resultatet blev mycket lyckat vilket ledde till att Tekniska verkens styrelse våren 2015 tog beslut om att bygga en permanent storskalig läkemedelsreningsanläggning med ozonrening.

Anläggningen ska stå klar under våren 2017. Den förväntas då rena upp till 90 procent av de läkemedelsrester som finns i avloppsvattnet idag.

– Att använda ozonering som reningsmetod är inte helt okontroversiellt på grund av risken för skadliga nedbrytningsprodukter, men vid Tekniska verken är tillämpningen utformad på ett sätt som utnyttjar ozonets verkan maximalt även för rening av andra föreningar än bara läkemedelsrester, samtidigt som eventuella negativa effekter undviks genom en smart processintegrering, säger Christian Baresel på IVL som varit projektledare för pilottesterna.

Han tror att vi kommer att få se fler liknande satsningar de kommande åren.

– Det finns flera andra möjligheter att åstadkomma en resurseffektiv rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar och IVL har samarbeten kring detta med flera andra reningsverk.

Vid frågor kontakta:
Christian Baresel, christian.baresel@ivl.se, tel. 010-788 66 06

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev