1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-03-23] IVL-forskare får New generation-pris
Nyhet | 2016-03-23

IVL-forskare får New generation-pris

Linda Åmand, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, får Föreningen Vattens New Generation-pris för sitt arbete inom avloppsreningsprocesser. Hennes forskning om att minska energiförbrukningen i luftningsprocesserna på kommunala reningsverk med hjälp av reglerteknik har uppskattats både nationellt och internationellt.

– Det är otroligt roligt att mitt arbete uppskattats och uppmärksammas på detta sätt. Det är en lyx att få arbeta med vattenfrågor, och en extra bonus att få ett pris på köpet. Det händer mycket inom VA-branschen just nu, och det är en väldigt trevlig bransch att vara verksam inom, säger Linda Åmand.

Föreningen Vatten är en ideell förening som verkar för rätt hushållning och vård av vattentillgångarna samt för en god vattenmiljö. I mars hölls ett pristagarseminarium i samband med föreningens årsmöte. New Generation-priset delas ut till en yngre person som genom hög kompetens, engagemang, initiativkraft, nytänkande och framåtanda bidrar till en sund och hållbar utveckling inom vattenområdet.

I sin motivering till priset skriver föreningen så här: "Dr Linda Åmand har snabbt blivit en mycket respekterad och tongivande person i VA-branschen. Hennes forskning om att minska energiförbrukningen i luftningsprocesserna på kommunala reningsverk med hjälp av reglerteknik har uppskattats både nationellt och internationellt. Hon har en närmast unik förmåga att presentera forskningsresultat som uppskattas både av forskare och personal vid VA-organisationer. Metoder utvecklade av Linda har i flera fullskaleförsök visat att det är möjligt att driva våra reningsverk mer energi- och resurseffektivt och därmed bidra till en hållbarare utveckling inom vattenområdet. Hon har initierat och driver flera projekt som är högaktuella för branschen, till exempel att utvärdera den totala miljöeffekten av hårdare utsläppskrav. Som sekreterare i VA-kluster Mälardalen har hon förtjänstfullt medverkat till klustrets framgångar. Linda är även med och utbildar personal vid reningsverk och är en ofta anlitad gästföreläsare i kurser för studenter."

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev