1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-12-11] Högnivåseminarium om hur CO2-utsläppen kan frikopplas från ekonomisk tillväxt
Nyhet | 2015-12-11

Högnivåseminarium om hur CO2-utsläppen kan frikopplas från ekonomisk tillväxt

Vid ett högnivåseminarium som hölls vid klimatmötet i Paris, diskuterade bland andra energiminister Ibrahim Baylan, Internationella energirådets chef Fatih Birol och Nordisk Energiforskning hur koldioxidutsläppen kan frikopplas från ekonomisk tillväxt. Seminariet utgick från analyser i forskningsprojektet Nordic Energy Technology Perspectives som leds av IVL:s Markus Wråke.

– Hittills har de nordiska länderna fokuserat framförallt på att få energitillförseln ren, och där har man lyckats ganska väl. De riktigt stora utmaningarna finns i industrin och transportsektorn där mycket mindre hänt. Eftersom vi är så beroende av vår energiintensiva basindustri så måste vi satsa på innovation och teknikutveckling där, säger Markus Wråke.

Fortfarande använder de nordiska länderna mer energi per capita än snittet i OECD, vilket visar att vi har mycket att hämta på området.

Markus Wråke leder det internationella projektet Nordic Energy Technology Perspectives där fokus är hur Norden ska kunna minska klimatgasutsläppen.  Målgruppen för resultaten är framförallt politiska beslutsfattare.

Vad var ditt viktigaste budskap i Paris?
– Att det är absolut tekniskt möjligt att dramatiskt minska klimatpåverkan, och att det inte behöver kosta samhället så mycket som många tror. Huvudproblemet är att få rätt saker lönsamma – politikerna behöver bli bättre på att skapa marknadsförutsättningar för ren teknik.

Sverige är nu med i det initiativ som syftar till att fördubbla energiforskningen - ”Mission Innovation” – som presenterades i Paris. Det tycker Markus Wråke är bra.

– Jag hoppas att resurserna kan användas framförallt för att utveckla nya tekniker, tjänster och marknadsmodeller för att minska energianvändning och utsläpp från transporter och industri. Genom oljeprisraset finns dessutom en unik chans att frigöra ytterligare resurser till innovationssatsningar genom att höja skatten på fossila bränslen – utan att konsumenterna ser högre priser på till exempel bensin och diesel. Jag hoppas att man tar den möjligheten innan det är för sent, både i Sverige och i andra länder.

För mer information kontakta:
Markus Wråke, tel. 010-788 65 21.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev