1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-12-07] Strategin för cirkulär ekonomi: ”Ett viktigt steg framåt även om vissa delar saknas”
Nyhet | 2015-12-07

Strategin för cirkulär ekonomi: ”Ett viktigt steg framåt även om vissa delar saknas”

EU-kommissionens nya paket för cirkulär ekonomi har kritiserats för att inte vara tillräckligt ambitiöst. IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck ser ändå positivt på strategin, som har större fokus på ekodesign och innehåller flera konkreta åtgärder för att öka återanvändningen och få företagen att skapa miljövänligare produkter.

– Det är hoppfullt att det nu finns ett paket där man har ringat in det mesta som inkluderas i diskussionerna om cirkulär ekonomi, både avfallslagstiftning, design och konsumtion. Visserligen är det i många fall strategier och handlingsplaner som ska utarbetas och det kan tyckas saknas konkreta mål men det är ändå positivt att de har med design och vill sätta in åtgärder för att öka återanvändningen, säger Åsa Stenmarck.

Något som hon beklagar inte finns med i så hög utsträckning är hur kretsloppen ska bli giftfria.

– ­Det nämns i samband med plaståtervinning men jag hade önskat en tydligare skrivning om att produktlagstiftningen och avfallslagstiftningen ska harmoniseras.

Målen kring materialåtervinning är också lägre satta än i det gamla förslaget. Nu vill kommissionen att 65 procent av allt kommunalt avfall återvinns till år 2030. Strategin innehåller också ett gemensamt EU-mål om att 75 procent av allt förpackningsavfall ska materialåtervinnas senast 2030 och ett mål om att minska deponeringen till högst 10 procent av allt avfall senast 2030.

– Målen är lägre satta än i tidigare förslag, men dock ändå ambitiösa för många länder. De har satt ett mål för att minska deponeringen med 10 procent av allt avfall år 2030. Kanske hade ett deponiförbud varit mer tydligt, men å andra sidan innefattas allt avfall så målet som sådant är ändå tufft, säger Åsa Stenmarck. ­

Hon tycker också det är glädjande att man ska arbeta för en jämförlig statistik, det vill säga ta fram metoder som ska användas när man mäter avfallsmängder, både för återvinningsmålen men också för matavfall.

Strategin tar också tydligt avstånd från behandlingsmetoder som inte gör att man utnyttjar materialet i avfallet till fullo. Bland annat kommer investeringsfonderna endast att användas om det finns speciella skäl till att bygga en MBT (mekanisk och biologisk behandling) - eller förbränningsanläggning.

– Till MBT-anläggningar skickar man blandat hushållsavfall, inklusive matavfall och försöker sortera detta. Men eftersom matavfallet finns med så blir det en kladdig historia med litet utbyte i form av återvinningsbart material. Vi har i tidigare projekt sett en övertro till dessa anläggningar och är glada att kommissionen nu begränsar möjligheterna till att investera i den typen av anläggningar.

Vid frågor kontakta:
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se, tel. 010-788 65 66

EU-kommissionens lagstiftningspaket för den cirkulära ekonomin lanserades den 2 december. Med det vill EU-kommissionen främja övergången till en starkare och mer cirkulär ekonomi, där resurser används på ett hållbarare sätt. Paketet innehåller en övergripande åtgärdsplan och reviderade lagförslag inom en rad områden, bland annat avfallshantering och återvinning.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev