1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-12-03] Startskott för skifte till klimatsmart transportsystem
Nyhet | 2015-12-03

Startskott för skifte till klimatsmart transportsystem

Transportsektorn är långt från att nå klimatmålen. Utsläppstrenden pekar brant uppåt samtidigt som de nödvändiga utsläppsminskningarna pekar lika brant neråt. Hur kan vi sätta fart på övergången till ett energieffektivt och klimatsmart transportsystem?

– Vad fick dig att ta bilen till jobbet i dag? Eller bussen? Tillgången till tidseffektiva alternativ har givetvis stor betydelse för valet av transportmedel, men också normer och vanor, säger Markus Wråke, projektledare för det nya forskningsprojektet Shift -Sustainable Horizons for Future Transport, som startade förra veckan.   

Shift kommer att fokusera på långväga transporter och urbana transportsystem. Med hjälp av modeller och framtidsscenarier kommer forskningen ge en fingervisning om vilka tekniska lösningar och styrmedel som krävs för att ställa om transportsystemet. Forskarna ska också titta på kulturella, politiska och beteendemässiga aspekter av nya vanor och nya transportlösningar.

– Transportsystemet har en avgörande betydelse för klimatet och tvågraders-målet. Det finns gott hopp med ny teknik och nya mobilitetslösningar, men vi behöver kasta av oss gamla idéer och våga testa något nytt, säger Markus Wråke.Shift finansieras av Nordisk Energiforskning och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Medverkar gör också Danmarks Tekniske Universitet, Transportøkonomisk institutt och Viktoria Swedish ICT.

För mer information:
markus.wrake@ivl.se, tel: 010-7886521

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev