1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-10-16] Miljöpolitikens spelplan – ny rapport från miljöforskningsberedningen
Nyhet | 2014-10-16

Miljöpolitikens spelplan – ny rapport från miljöforskningsberedningen

För två år sedan tillsatte regeringen miljöforskningsberedningen med syfte att stärka banden mellan miljöministern och vetenskapssamhället. Beredningens arbete rapporteras nu i form av boken Miljöpolitikens spelplan, som på torsdagen den 16 oktober lämnas till klimat- och miljöminister Åsa Romson. Boken innehåller elva rekommendationer om den svenska miljöpolitiken.

– Våra gemensamma slutsatser är bland annat att miljöpolitiken måste stärkas och att miljöfrågor måste få större inflytande på andra politikområden. Miljö är inte ett separat intresseområde utan centralt för vår gemensamma välfärd, säger IVL:s forskningschef John Munthe, en av de tolv forskare som har ingått i miljöforskningsberedningen.

I boken, som skrivits gemensamt av forskarna, diskuteras miljöpolitikens förutsättningar att utforma en handlingskraftig och verkningsfull miljöpolitik med tydliga samhällseffekter. Forskarna konstaterar att dagens miljöpolitik inte räcker. De globala klimatutsläppen fortsätter att öka och belastningen på planetens ekosystem växer. I Sverige kommer miljömålen med få undantag inte att nås om inte ytterligare åtgärder införs.

Miljöpolitik måste genomsyra all politik och förhålla sig till miljö i ett brett, socialt sammanhang, där frågor om rättvisa och säkerhet är centrala. Ett konkret förslag som framförs är att det bör inrättas ett miljöpolitiskt råd direkt under statsministern. På senare år, när konkurrenskraft och tillväxt betonats alltmer, har innovationspolitiska råd inrättats i olika länder, ofta med regeringschefen som ordförande och med flera ministrar som ledamöter. Ett motsvarande miljöpolitiskt råd skulle vara ett kraftfullt instrument för att stärka den tvärgående samordning som krävs för att miljö och klimat ska främjas av beslut inom alla politikområden, skriver forskarna.

De tolv forskarna som ingår i gruppen är: Christian Azar , Chalmers, Göran Finnveden, KTH, Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet, Olof Johansson-Stenman, Handelshögskolan i Göteborg, Anna Ledin, KTH, John Munthe, IVL Svenska Miljöinstitutet, Annika E. Nilsson, SEI, Annika Nordin, SLU, Johan Rockström, Stockholms universitet, Henrik Smith, Lunds universitet, Sverker Sörlin, KTH, Marie Vahter, Karolinska institutet.

Boken "Miljöpolitikens spelplan" kommer att finnas till försäljning på Fritzes förlag och tillgänglig som pdf här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information kontakta:
John Munthe, john.munthe@ivl.se  tel. 031- 725 62 56

Läs mer:  ” Inrätta ett miljöpolitiskt råd direkt under statsministern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ” - debattartikel på DN Debatt

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev