1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-07-03] Förekomst av nanopartiklar på arbetsplatser undersöks av IVL
Nyhet | 2014-07-03

Förekomst av nanopartiklar på arbetsplatser undersöks av IVL

Användningen av nanomaterial som innehåller nanopartiklar ökar i många olika arbetsmiljöer, bland annat inom bygg- och tillverkningsindustrin, men också i produkter som läkemedel och hygienprodukter.

IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett projekt utveckla metoder och strategier för att mäta förekomst och spridning av nanopartiklar på arbetsplatser samt utvärdera åtgärder som minskar anställdas exponering för dem. Projektet kommer att genomföras som fallstudier i miljöer där det förekommer nanopartiklar.

– Inom EU håller gränsvärden på att tas fram för olika typer av nanopartiklar, vi har gamla gränsvärden för de material som nanopartiklarna består av, men då baserat på studier av grövre partiklar av samma material. Vi ska bland annat utvärdera konsekvenserna av de nya förslagen till gränsvärden jämfört med de gamla gränsvärdena. Vi kommer också att utvärdera konsekvenserna av olika mätmetoder. När man mäter massan av nanopartiklar, är den ofta mycket liten, även om antalet nanopartiklar är mycket stort. Frågan är hur man bäst mäter förekomsten av nanopartiklar och vilka mått, men också mätstrategier, som ger ett bra underlag för att tolka risker och rekommendera åtgärder.

Målet med projektet är att mäta och vid behov reducera anställdas exponering av nanopartiklar på arbetsplatser. Kunskapen från projektet ska bland annat ingå i utbildningen av arbetsmiljöingenjörer.

Bakom projektet står AFA Försäkring som gett IVL Svenska Miljöinstitutet 3 493 055 kronor för att forska om och öka kunskapen om exponering för nanopartiklar på arbetsplatser.

Kontaktuppgifter:
Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev