1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-03-25] Biologisk återhämtning av försurade sjöar släpar efter utsläppsminskningar
Nyhet | 2014-03-25

Biologisk återhämtning av försurade sjöar släpar efter utsläppsminskningar

Försurningen har stor påverkan på djurlivet. En studie av svenska sjöar visar att även om vattnets kemiska kvalitet har förbättrats till följd av internationella minskningar av försurande utsläpp så kan den biologiska återhämtningen släpa efter.

Sverige har unika data om vilka fiskar som funnits i våra sjöar över tid och det är med hjälp av dessa data som forskare från SLU, Umeå universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet kunnat se skillnaden mellan kemisk och biologisk återhämtning i försurade sjöar. Forskarna har särskilt tittat på mört, en fiskart som är känslig för försurning och som vid ett pH-värde lägre än 5,5 inte kan föröka sig. Historiska dokument som visar förekomsten och utslagningen av mört i 85 svenska sjöar från 1890 fram till år 2012 har i studien jämförts med den kemiska modellen MAGIC (Model of Acidification of Groundwater in Catchments) som används i svensk vattenförvaltning för bedömning av försurningspåverkan. Resultatet visar att kemisk återhämtning skedde i alla försurade sjöar medan mörten bara var tillbaka i några sjöar, dessutom oftast efter återplantering. – Det här visar att den kemiska återhämtningen är en förutsättning för biologisk återhämtning och att ju kraftigare utsläppsminskningar desto större chans för biologisk återhämtning. Men det visar också att kemisk återhämtning inte garanterar återkomst av fiskarter så fort vattenkvalitet återuppnått hygglig nivå, säger Filip Moldan, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Forskarna har genom studien arbetat fram en modell som kan användas för att göra regionala bedömningar av försurningen. Beräkningar används för att fastställa hur stora utsläppsminskningar av svavel och kväve som behövs. Modellen ska även hjälpa svensk vattenförvaltning att prioritera vilka sjöar som behöver åtgärdas. Resultatet presenteras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology. Läs artikeln här: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.12527/abstract För mer information, kontakta Filip Moldan

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev