1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-02-25] Ekonomisk statistik gör livscykelanalysen mer fullständig
Nyhet | 2014-02-25

Ekonomisk statistik gör livscykelanalysen mer fullständig

Där Sverige länge legat efter internationellt har nu IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram ett verktyg för så kallad hybrid-LCA, där man kombinerar vanlig livscykelanalys med input/output-modeller. Resultatet blir en livscykelanalys som kommer närmare sanningen.

– Vi är ikapp omvärlden. Med den här metoden kan vi ersätta nollor med ekonomisk statistik. Det ger oss ökad internationell konkurrenskraft, säger Tomas Ekvall. I en vanlig livscykelanalys försöker man följa alla flöden från vaggan till graven, men för att det alls ska bli genomförbart måste man dra en gräns för hur långt tillbaka i alla processer man tittar. Det blir så kallade cut-offs. – Man kan säga att vi ansar livscykel-trädet, för vi kan aldrig spåra alla beståndsdelar in i minsta kvist. Men även dessa cut-offs kan vara betydelsefulla för att få en riktigt bra helhetsbild av produktens miljöpåverkan, säger Tomas Ekvall. Med hjälp av inköpsvärdet vid varje cut-off kan man få fram ett ungefärligt värde som kompletterar analysen. För att göra en hybrid-LCA på exempelvis kartong kan man räkna på kostnaden för inköp av produktionskemikalier, istället för att klippa av hela det flödet. Metoden är väletablerad i USA, Australien och delar av Europa. För mer information, kontakta Tomas Ekvall

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev