1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-02-17] Farliga kemikalier från brandskum i dricksvatten
Nyhet | 2014-02-17

Farliga kemikalier från brandskum i dricksvatten

Farliga kemikalier från brandskum kan finnas i dricksvatten på flera platser i Sverige. Livsmedelsverket har uppmanat samtliga kommuner som har dricksvattentäkter i närheten av brandövningsplatser har uppmanats att undersöka om vattnet är förorenat.

Det är kemikalier som tidigare fanns i brandskum som förorenat dricksvattnet i flera kommuner, senast i Kallinge i Ronneby kommun där vattentäkter stängts efter att mycket höga halter påträffats i grundvattnet. Det är därför viktigt att ta reda på om det finns brandövningsplatser i närheten av yt- och grundvattentäkter, om brandskum med högfluorerade ämnen använts vid dessa brandövningsplatser och hur markförhållandena ser ut eftersom det kan påverka hur stor risken är att ämnena kan nå grundvattnet. IVL Svenska Miljöinstitutet har bedrivit forskning på högfluorerade ämnen, som PFOS, i många år, bland annat i forskningsprojektet Re-Path. I vårt laboratorium analyseras vatten och fisk åt många kommuner och länsstyrelser och vi gör även riskbedömningar av förorenade områden. Karin Norström, forskare och PFOS-expert på IVL har på uppdrag av Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket tagit fram rapporten ”Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter”. Rapporten är tänkt att användas som en vägledning för Sveriges vattenproducenter och kommuner så att de kan bedöma när och om vattenanalyser behövs. – PFOS är mycket svårnedbrytbart och det är människan som är den känsligaste länken. När vi äter fisk som innehåller PFOS är halveringstiden i kroppen cirka åtta år. Ämnet stannar alltså i kroppen väldigt länge, säger Karin Norström.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev