1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-10-11] Konventionen mot kvicksilver undertecknad
Nyhet | 2013-10-11

Konventionen mot kvicksilver undertecknad

En global konvention om begränsning av användning och utsläpp av kvicksilver undertecknades i går i Japan av delegater från 140 länder. Minamatakonventionen, som fått sitt namn för att hedra offren i den japanska stad som drabbades av den största förgiftningskatastrofen av kvicksilver någonsin, innebär att ett globalt ramverk för att arbeta med utsläppbegränsningar nu är på plats.

– Konventionen är ett stort framsteg då många länder var väldigt motsträviga i början av förhandlingsprocessen, säger John Munthe, forskningschef på IVL. Samtidigt återstår mycket arbete att kvantifiera vilka åtaganden som länderna ska ta på sig och många frågor om internationellt samarbete och ekonomiskt stöd återstår. IVL Svenska Miljöinstitutet har bidragit till förhandlingsarbetet med underlag och rapporter om utsläppsinventering och utvärdering av möjliga åtgärder, på uppdrag av UNEP Chemicals som organiserat förhandlingarna. – Konventionen täcker in ett stort antal områden och vissa kommer sannolikt vara mer framgångsrika än andra. Utfasning av kvicksilver i vissa produkter som batterier och elektronik kan påbörjas omgående medan till exempel rening av utsläpp från kolkraftverk om metallsmältverk kommer att ta längre tid och kräver investeringar. Det är dock mycket positivt att man lyckats komma överens om en miljöfråga på global nivå i dessa bistra ekonomiska tider, säger John Munthe. För mer information, kontakta John Munthe.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev