1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-10-02] Bostadsområden renoveras för att spara energi
Nyhet | 2013-10-02

Bostadsområden renoveras för att spara energi

Det nystartade forskningsprojektet ZenN, Nearly Zero Energy Neighborhoods, syftar till att minska energianvändningen i befintliga byggnader och stadsdelar. Bostadsområdena Lorensborg och Lindängen i Malmö ingår i projektet. Där kommer ett antal åtgärder att genomföras i samband med att områdena renoveras.

För att uppnå EU: s nuvarande mål för energianvändning och minskade utsläpp, krävs det dramatiska förbättringar när det gäller energieffektivitet och användning av förnybar energi. Men att energieffektivisera äldre bostadsområden och byggnader är förknippade med stora utmaningar. Ett problem är att renoveringen kan bli kostsam och innebära en fördyring för de boende, särskilt i områden där betalningsförmågan är låg. – Syftet med ZenN är att visa hur renoveringar av bland annat miljonprogramsområden kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att identifiera de bästa metoderna för hur hela renoveringsprocessen kan förbättras, både ur ett tekniskt och ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Anna Jarnehammar på IVL Svenska Miljöinstitutet. Bostadsområden i fyra europeiska länder; Sverige, Norge, Spanien och Frankrike, kommer att fungera som demonstrationsprojekt. Där kommer ett antal åtgärder att genomföras i samband med renoveringar som innefattar att se hur hela energisystemet kan bli mer energieffektivt. ZenN leds av spanska Tecnalia och finansieras genom EU:s sjunde ramprogram. IVL:s roll är att forska fram vilka metoder som är mest kostnadseffektiva och ger störst energibesparing tillsammans med demonstrationsprojekten i Malmö men också att tillsammans med de andra länderna definiera vad en nära-nollrenovering innebär. IVL ansvarar också för att sprida resultaten från projektet till lokala myndigheter, industrin, fastighetsägare och hyresgäster. För mer information, kontakta Anna Jarnehammar Mer information finns också på ZenN:s webbplats

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen