1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-04-12] Stort expertmöte om global utsläppshandel i Washington DC
Nyhet | 2013-04-12

Stort expertmöte om global utsläppshandel i Washington DC

IVL: s expert på utsläppshandel, Lars Zetterberg, medverkade i veckan i ett seminarium om USA:s möjligheter att stärka sina band med EU, Australien och Kanada genom länkning av utsläppshandel.

Kanada genom länkning av utsläppshandel. -Det internationella samfundet har inte lyckats nå ett klimatavtal, men istället ser vi framväxten av utsläppsmarknader på regional och nationell  skala. Dessa marknader kan länkas och bilda en global koldioxidmarknad nerifrån och upp, säger Lars Zetterberg. Mot bakgrund av denna utveckling samlades experter från hela världen i Washington DC för att diskutera potentiell länkning av framförallt Kaliforniens nylanserade utsläppshandelssystem med befintliga system i Europa, Kanada och Australien. Australien planerar redan länkning med EU-ETS år 2015, och samtal med ytterligare parter pågår. -Att länka CO2-marknader kan också gynna industrin, eftersom man då minskar konkurrenssnedvridningen mellan företag som konkurrerar på samma marknad. Länkning ger även en viktig signal om internationellt samarbete och långsiktig klimatpolitik, vilket är viktigt för investerare. När de ser två system länkas ökar säkerheten att systemen kommer att finnas kvar om ett decennium, fortsätter Lars Zetterberg. Lars Zetterberg presenterade sin FORES/Mistra Indigo-finansierade rapport “Linking Emissions Trading Systems in EU and California”. Se videoklipp från mötet här. För mer information, kontakta Lars Zetterberg: lars.zetterberg@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev