1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-10-01] Förbättrad hantering av sensordata ska öka effektiviteten i reningsverk
Nyhet | 2012-10-01

Förbättrad hantering av sensordata ska öka effektiviteten i reningsverk

Nu startar EU-projektet DIAMOND som har målet att förbättra hanteringen av data från olika punkter i vattenreningsprocessen för att öka effektiviteten i avloppsreningsverk. IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i det tvååriga projektet som har en total budget på drygt 1,6 miljoner euro.

De flesta EU-länder behandlar och renar det avloppsvatten som produceras i städerna, men reningsprocesserna kan förbättras ytterligare. DIAMOND-projektet ska ta fram en optimerad modell för datahantering i avloppsvattenreningssystem. I projektet ska IVL Svenska Miljöinstitutet fokusera på att utveckla informationskvaliteten från enskilda sensorer så att det går att få ut mer information och snabbt hitta sensorer som kontinuerligt ger felaktiga värden. Dessutom ska IVL ta fram ett verktyg för utvärdering av sensorernas status.   I reningsverken genereras stora mängder data som kan vara av väldigt olika art och även ofullständiga. Om felaktiga data styr en process åt fel håll och under en längre tid minskar effektiviteten i reningsprocessen markant. Vi ska därför utveckla bättre system för de sensorer som styr processerna och ta fram snabbare felsökning och statusrapporter, säger Fredrik Persson, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.   Nio företag, universitet och organisationer från Sverige, Finland och Spanien deltar i projektet. Från Sverige deltar, utöver IVL Svenska Miljöinstitutet, även Stockholm Vatten, Uppsala universitet och sensortillverkaren Cerlic Controls. För mer information kontakta Oscar Samuelsson, 010-788 66 64

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev