1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-01-18] Industripartner välkomnas i nytt nordiskt kompetenscentrum för CCS-forskning
Nyhet | 2012-01-18

Industripartner välkomnas i nytt nordiskt kompetenscentrum för CCS-forskning

Nordens främsta experter på infångning, transport och lagring av koldioxid (CCS) samlas nu i ett kraftfullt kompetenscentrum, koordinerat av norska SINTEF och finansierat av Nordiska Rådets så kallade Toppforskningsinitiativ. IVL Svenska Miljöinstitutet är vid sidan av Chalmers och SGU de svenska representanterna i centret som går under benämningen NORDICCS.

Syftet med NORDICCS är att undersöka hur CCS kan bidra till att minska klimatpåverkan genom att de nordiska länderna gör gemensam sak när det gäller införandet av storskalig CCS (Carbon Capture and Storage). CCS har för övrigt nyligen lyfts fram av EU-kommissionen som en förutsättning för ett hållbart och CO2-fritt energisystem i Europa till 2050. Ett viktigt mål för NORDICCS är att skapa varaktiga nätverk, stimulera innovation samt utveckla gemensamma handlingsplaner för att öka industrirelevant innovation inom CCS. - Det är av största vikt att vi kan engagera så många industripartner som möjligt i centret. För närvarande är norska Statoil, Gassco, Norcem och Reykjavik Energi aktiva medlemmar. Vi kommer att anstränga oss för att få med flera svenska industripartner för att få nå hög relevans för svenska aktörer inom industri, samhälle och politik. Jag vill understryka att det är fler branscher än energi, cement- och järn och stålindustrin som kan ha intresse av CCS, säger Peter Stigson, projektledare för NORDICCS på IVL. NORDICCS består idag av följande högskolor och forskningsinstitut.Från Norge deltar SINTEF Energy, SINTEF Petroleumforskning, Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet, Tel-Tek, universitetet i Oslo, Gassco, Norcem och Statoil. Från Finland deltar VTT, från Sverige Chalmers, IVL och SGU, från Danmark De Nationale Geologiske Undersögelser och från Island deltar Haskoli Islands och Reykjavik Energi. För mer information kontakta: Katarina Buhr

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev